Gator som håller i evighet (nästan)

Har du någon gång följt några arkitekter som har som sin arbetsuppgift att gräva upp gamla civilisationer och analysera och återskapa de gamla samhällena? Det är helt enkelt otroligt hur mycket man kan gräva upp och tolka det som man gräver upp, och som kan lära oss som lever i modern tid, vad vi kan lära oss om historien. Egentligen spelar det ingen roll om man ställer en käpp upprätt, eller murar en mur; vi har sett att allt man göra på jorden, kan grävas upp senare och undgår inte vetenskapen. Bygger man så bara en liten gränd, kommer de att bevaras för efterkommande generationer. Vi har ju sett att vetenskapsmännen (och kvinnorna) har kunnat återskapa gamla civilisationer, och även tider innan det blev civilisationer. 

En gata kommer att bestå

Bara det att man sätter ihop stenar som bildar en gata, kommer troligen att bestå i evighet. Sten förmultnar ju inte. Även om jorden höjer sig flera kilometer över den gamla gatan, efter att man har anlagt den, kommer den att bestå, så länge stenarna finns kvar. Så vill man bevara en gata bör man lägga den med stenar. Särskilt kullerstenar kommer att bestå och är dessutom så vackra. Varför har vi inte alla gator lagda med gatustenar? De håller nämligen bra mycket längre än de asfalterade gator som vi har i de flesta storstäder i Europa. En gata som är lagd med gatustenar kommer att hålla i så många fler år.

På samma sätt är det med trädgårdar

Vill man att ens hus och trädgård ska bestå för eftervärlden bör man även lägga natursten i den egna trädgården. Planerar man den och bestämmer sig för stensättning, får man en hållbar trädgård som står emot väder och vind. Vill man att trädgården ska stå emot stormar, orkaner, vattensvämningar bör man planera den noggrant. Då bör man alltid grunda med en murar, diken eller rabatter som man först gräver ut, sedan fyller med olika sediment och stenar. Man kan fylla de olika sektionerna i trädgården med naturväv, man kan mura olika sektioner, lägga stenar som gör att de olika delarna i trädgården behåller sina olika sektioner. Vill man till exempel kunna odla i någon del av trädgården kan det vara bästa sättet att hålla mot ogräs, att man har delat av trädgården och lägga på en naturväv närmast plantorna så att ogräset inte får en chans att ta över den näringsrika matjorden, så att plantorna får så mycket näring, vatten och ljus som möjligt. Ta då kontakt med en stensättare så kommer du att få en fin trädgård.

22 May 2019