HEDVIG & JAG

Sida 2

Dessa är framtida bristyrken

31 okt 2018

Det är inte bara Arbetsförmedlingen som beräknar och presenterar framtida bristyrken. Det gör även en rad bemanningsföretag eftersom de, i likhet med Arbetsförmedlingen, måste ha koll på hur arbetsmarknaden rör på sig. Ett bemanningsföretag i Stockholm lyfter upp följande bristyrken år 2018. 

Glasmästare

Den starka byggsektorn ligger till grund för en god arbetsmarknad för glasmästare. Detta gäller visserligen över hela landet men efterfrågan blir extrastor i Stockholm och andra storstadsregioner där man bygger i hög takt för att möta efterfrågan på bostäder, kontor och nya logistiska problem. 

Det som även driver upp efterfrågan på glasmästare är god ekonomi i Sverige där hushållen blir allt mer benägna att lägga större summor på renoveringar och ombyggnationer. Detta samtidigt som en trend går att göra inglasade altaner och större glaspartier på bostäder. 

Golvläggare

Att efterfrågan på golvläggare är stor beror till stor del på samma orsaker till varför fler glasmästare behövs. En stark byggkonjunktur där både bostäder, kontor och affärskomplex byggs upp. Med ROT-möjlighet har även fler valt att köpa nya golv via golvläggare istället för att göra arbetet själv. 

Civilingenjör

Ett yrke som varit bristyrke under mycket lång tid. Marknaden ökar samtidigt antalet utbildade inte hinner med att fylla de nya behoven. Bland annat är bristen stor på civilingenjörer inom bygg och anläggning samt elektronik och teleteknik. 

Även här kan man se en tydlig koppling mot den starka byggsektorn. Inom elektronik och teleteknik är bristen som allra störst. IT-tekniker och andra yrken inom detta område är det brist på över stora delar av landet. Detta inte minst i Stockholm då många har sina huvudkontor här. 

Lastbilsförare

För 10 - 15 år sedan var det brist på lastbilschaufförer och marknaden har inte ändrats mycket sedan dess. En person som har C-körkort har mycket lätt att få jobb. Här finns yrken inom transportsektorn men C-körkort krävs även som brandman och andra yrken. 

Ett sätt att öka sina chanser att få jobb är därmed att försöka ta C-körkort. Däremot kostar detta relativt mycket vilket begränsar många att gå denna väg till jobb. 

När 40-talisterna försvinner från arbetsmarknaden kommer en stor del av de lastbilschaufförer som idag kör försvinna och bristen blir ännu större. Enligt bemanningsföretaget bör det skapas över 6000 nya jobb inom denna bransch. 

Bristyrken hittas även inom vård, skola och omsorg. Kan du tänka dig utbilda dig till hantverkare inom ett specifikt område är chansen mycket god att få jobb. Detsamma gäller alltså om du tar C-körkort eller utbildar dig till ett vårdyrke. 

Här kan du läsa mer om hur det kan vara att arbeta som glasmästare i Stockholm på: glasmästarestockholm.com.

Så blir man arkitekt i Stockholm

25 okt 2018

Funderar du på att utbilda dig till arkitekt i Stockholm? Om du är duktig på matematik och gillar att rita och är duktig på det, är verkligen arkitektyrket något för dig. Man ritar byggnader och beräknar hur konstruktionen ska fungera på bästa sätt. Man studerar materialkunskap. Man arbetar med projektering, planlösningar, planerar hur oh var fönster ska sitta, lutningen på tak och mycket annat intressant. Som arkitekt tar man hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska omständigheter och villkor. Ofta samarbetar man med andra som arbetar med själva bygget av villor, hotell, offentliga byggnader och annat.

Det gör landskaps- och inredningsarkitekter

Vill man kan man även utbidla sig till landskapsarkitekt. Då planerar man hela regioner, städer och områden. Man kan arbeta med miljöerna mellan hus. När man bygger ett nytt hus, är det landskapsarkitekterna som planerar utemiljön, var parkeringarna ska stå, uthus, platsen för samvaro, lekplats och så vidare. Väljer man i stället att utbulda sig till inredningsarkitekt, planerar man hur husen ska se ut inne i husen.

Så lång tid tar det att utbilda sig till arkitekt

Det tar 5 år att utbilda sig till arkitekt. Inte alla studerar hela tiden. Dessutom innehåller utbildningarna mellan 1-2 års praktik. Många åker utomlands och studerar där någon termin eller två. Som utbildad arkitekt får du en mycket bra lön. Ingångslönen för en sådan ligger på cirka 31.000 kronor i månaden, senare kan man hamn på allt mellan 33.000-50.000 kronor före skatt i månaden.

Inom dessa yrken får du troligast jobb

För övrigt, är det IT-specialister, sjuksköterskor och lärare de yrken som kommer att ha lättast att få jobb inom de närmaste 5 åren. Över lag ligger oftast civilingenjörer bäst till när det kommer till att få jobb, andra är förskollärare, läkare, mjukvaru- och systemutvecklare, sjuksköterskor och lärare.

Dessa yrken kommer ha svårast få jobb

Man ska tydligen inte bli banktjänsteman, chefssekreterare och assistenter på kontor, finansanalytiker och investeringsrådgivare, fotograf, grafisk formgivare, informatör, journalist eller musiker. Inte heller säljare, kassapersonal, kontorsreceptionist, telefonist eller vaktmästare.

Arkitekter befinner sig i mitten

Som arkitekt, befinner man sig någonstans i ett mellanläge; det är inte lätt, men heller inte särskilt svårt att få jobb i framtiden. Det kommer alltid att finnas ett behov av arkitekter eftersom vi fortsätter bygga bostäder. Särskilt i Stockholm finns det fortfarande stora behov av fler bostäder, då Stockholm fortsätter växa med en fullastad buss, om dagen. Så väljer man att stanna kvar i huvudstaden är det lättare att få jobb. Läs mer om hur ett arkitektkontor arbetar i Stockholm på: http://www.arkitektkontorstockholm.se.

Så är det att digitalisera dokument

17 okt 2018

Många kontor behöver bli digitala. Det finns nämligen många fördelar med att digitalisera det material som kan finnas på ett kontor.

 1. En av fördelarna är att ett digitalt arkiv tar så mycket mindre utrymme än ett pappersarkiv. Har du ett digitalt arkiv, finns det på en server hos ett företag som erbjuder sig att spara ditt arkiv. Du behöver inga arkivskåp för det "molnet".
 2. En annan sak är att det faktiskt är säkrare än att spara dokument i ett arkivskåp. Ett skåp kan du alltid bryta upp. Visserligen kan du hacka ett konto, men då gäller det för det första att kontot blir synligt för dem som vill hacka det.
 3. Det kan till och med bli lättare för dig att snabbare hitta det dokument som du vill hitta genom att ha ett digitalt arkiv. Du slipper flänga runt i arkivskåpet för att hitta dokumentet. I stället sitter du vid din dator och letar.
 4. Oberoende var du befinner dig, till och med på andra sidan jordklotet, har du möjlighet att komma åt ditt arkiv. Har du alla dokument i arkivskåpet, måste du befinna dig på kontoret för att komma åt dina dokument. Är det digitalt, spelar det ingen roll var du är. Du kan ändå jobba.

Så arbetar man med digitalisering av ett arkiv

Att digitalisera ett arkiv kan låta som ett omfattande arbete, men med de nya teknikerna är det inte så omfattande som man skulle kunna tro. Ungefär så här kan det gå till när man digitaliserar ett arkiv:

1. Man skannar in dokument. Att göra pappersdokument digitala, görs på automatisk väg genom att man lägger varje papper i en skanner, som omvandlar dem till olika slags filer.

2. Hur vill kunden kunna se dokumenten i framtiden? Beroende på vad det handlar om för dokument, till exempel om de innehåller bilder, diagram eller liknande, kan kunden behöva få se dokumenten på olika sätt.

3. Indexering av arkivet. Man gör sedan en indexering åt kunden så att kunden kan se sitt arkiv och föreslå en indexering, alternativt godkänner den slags indexering som företaget föreslår.

4. Hur vill kunden söka i arkivet? Kunden kan vilja söka i arkivet, antingen med liknande system och indexering som till exempel landets bibliotek, eller har något annat sätt att söka i sitt arkiv. Beroende på önskad sökfunktion, eller om företaget erbjuder en sökning installerar man det hos kunden.

5. Arkivrevision; fattas det någon funktion i arkivet? När kunden väl har kommit igång med sitt arkiv, gör man sedan en revision av arkiveringen. Antingen gör man den endast en gång, eller så gör man detta regelbundet, till exempel en gång om året eller liknande.

6. Klassificering och filformat; vilka olika slags dokument handlar det om? Vilka slags format vill och behöver kund ha dem? Här bestämmer kunden vilka slags format som kunden behöver kunna arkivera i, eller hur de ska visas när kunden väl har hittat dem.

7. Avvikelsehantering; vad bör man göra om något saknas? På vilket sätt ska avvikelser hanteras? Vad bör göras om något fattas?

Läs mer här om digitalt arkiv.

Arbetsmarknaden för frisörer i Uppsala jämfört med resten av landet

8 okt 2018

Är du Uppsalabo och fundehår, frisyrrar på att sadla om eller vilken utbildning du ska välja? Ett yrke som lockar många är frisörer. I hela Sverige finns ungefär 7 000 anställda frisörer, där ungefär en tiondel är män och resterande är kvinnor, enligt Arbetsförmedlingen. Exakt hur många som är anställda i Uppsala framgår inte av myndighetens siffror, men däremot kan vi se att arbetsmarknaden anses vara i balans. Det finns alltså ungefär lika många frisörer som det finns efterfrågan.

Här är en av de bästa frisörerna Uppsala för tillfället: Hair Studio. 

För den som planerar att ge sig in i yrket är konkurrensen bra att känna till. Hade konkurrensen bedömts vara i balans på ett års sikt, men vara mycket hård på fem års sikt – ja, då kanske det passar bättre att jobba med något annat. Detta såvida man inte brinner för att bli frisör, givetvis. I sådana fall kan det vara värt att försöka ändå.

Skillnader mellan kommuner i länet

Tilläggas bör att konkurrensen ser olika ut i olika delar av Uppsala län. Kort sagt kan man säga att det råder mindre konkurrens om jobben i länets nordligare delar, och det här gäller på ett års sikt. För olika kommuner finns inga prognoser för hur det kan komma att se ut om fem års sikt, vilket ju finns för olika län. I kommuner som Uppsala, som ju är den mest befolkade, bedömer man att det råder balans på arbetsmarknaden. Samma prognos gör Arbetsförmedlingen för länets sydligare delar, där bland annat Knivsta och Enköping finns.

Så här ser det ut i detalj:

Kommuner i Uppsala med liten konkurrens om jobben:

 • Heby

 • Tierp

 • Östhammar

 • Älvkarleby

Kommuner i Uppsala där arbetsmarknaden för frisörer bedöms vara i balans:

 • Uppsala

 • Knivsta

 • Håbo

 • Enköping

Kanske kan det alltså vara så att den som inte lyckas hitta jobb i centrala eller södra delarna av länet, mycket väl kan lyckas göra det i länets nordligare delar.

Jämfört med andra län

När vi jämför Uppsala med andra län i landet får arbetsmarknaden anses vara en av de bättre för frisörer. Visserligen har en majoritet av länen ungefär liknande förhållanden – men det finns också ett par områden där det är hård konkurrens om jobben. Merparten av dessa län ligger i Syd- och Mellansverige. Norr om Örebro finns det inte ett enda län där det anses råda hård konkurrens om jobben.

Närmare bestämt är det fyra län där konkurrensen om jobben är hård. Dessa är som följer:

 • Östergötlands län

 • Kalmar län

 • Jönköpings län

 • Skåne län

Det här är alltså bedömningar av länen som helhet. När vi tittar på respektive län för sig kan det finns en del skillnader. Ett exempel värt att uppmärksamma är Malmö, där det råder liten konkurrens om jobben. I samtliga omringande kommuner (Vellinge, Burlöv, Staffanstorp och Svedala är dock konkurrensen hård. I den hela nordöstra delen av Skåne län med kommuner som Hässleholm och Kristianstad, anses arbetsmarknaden vara i balans.

Den som bor i Skåne kan alltså, teoretiskt, flytta några kommuner bort och ha mycket lättare att få ett jobb som frisör.

Riktigt så stora skillnader finns det inte i Uppsala.

När du vill arrangera en fest utöver det vanliga

1 okt 2018

Ska du ha en fest utöver det vanliga? Då slår en skärgårdsbåt allt det du hittills har gjort. Det är alltmer populärt att ta med gäster antingen på safari eller med båt. Stockholm har en svårslagen skärgård som toppar det mesta av skönhet i Stockholm. Tänk dig att du tar med gästerna ut, solen skiner och glittrar på vågorna. Ni ser måsar och ni är ombord på en vacker båt. Efter någon timme blir ni bjudna på fantastiskt god mat och dryck. Efteråt blir det kaffe och efterrätt. Sedan ankrar ni vid en brygga. Där möts ni av musik och kan ta en svängom på bryggan. På kvällen värmer besättningen bastun och ni får möjlighet att basta och bada i en badtunna som finns ombord på båten. Efter bastun dricker ni något svalkande och gott. Sedan stävar lokalen M/S Molly tillbaka till Stockholm och det är bara för er att ta er hem och sova gott för natten efter en lyckad och trevlig fest ombord på lokalen M/S Molly.

Hyra festlokalen M/S Molly

Det kostar inte särskilt mycket att hyra festlokalen M/S Molly. Vill man åka ut i skärgården med den kostar det 4.999 per timme. Vill man inte åka ut med båten, utan bara vara ombord på en båt, men som står kvar vid Strandvägskajen, kan man göra det för 3.990 kronor per timme. Har man till exempel ett företag och vill ta med personalen på en fest utöver det vanliga kan man alltså hyra festlokalen M/S Molly för en hel dag och natt. Då finns det en storbildsskärm där man kan visa film, eller annan information om företaget. Man kan bjuda 30 sittande gäster i den vackert dukade matsalen, eller ha 46 minglande gäster på däck.

Sedan blir det dans kvällen lång

Sedan kan man ha musikband, det finns all slags utrustning för det ombord på festlokalen M/S Molly, men inte instrument. Det får musikerna ta med själva. Eller så kan man ha en DJ som får fart på gästerna och upp på dansgolvet. Tycker man inte att man vill ha en DJ, kan man även dansa till en Spotify-lista. Alla varianter är möjliga bara man vill.

Det är inte dyrt att beställa mat. Man kan antingen beställa mat för en buffé för 475 kronor per person och dryck för 245 kronor per person. Då får man en välkostdrink, 2 glas vin eller öl och kaffe på maten. Läs mer om festlokalen M/S Molly på: festlokalmsmolly.se.

Varför du ska besöka en tandläkare

28 sep 2018

Det finns en tydlig trend i Sverige som måste ändras. Det handlar om en slags attityd och skepsis mot att besöka en tandläkare. Detta efter att man fyllt 21 och där man således i och med detta måste betala för sitt besök hos en tandläkare.

I Sverige har vi ett väldigt generöst tandvårdssystem som gör att det är fritt och utan kostnad att besöka en tandläkare - detta oavsett om det handlar om en privat mottagning på Södermalm eller om det handlar om Folktandvården i Kiruna.

Fri tandvård ger friska tänder - men efter då?

Systemet ger alla väldigt bra förutsättningar för ett liv med sina ordinarie tänder och där olika problem - i god tid - har rättats till genom exempelvis en tandställning. Det skänker oss alla en stabil grund. Tänderna är extremt viktiga - både sett till funktion, rent socialt och sett till att förhindra allvarliga sjukdomar (det finns ett tydlig samband mellan allvarliga sjukdomar såsom cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar som en följd av dåliga tänder).

Men, och här är själva grundproblemet: tänderna behöver regelbunden skötsel även efter att vi fyllt 21 år. De drabbas av angrepp, tandsten, karies och andra skador även i vuxen ålder. Och; därför är det också viktigt att göra en tandläkare och ett besök hos en sådan till en av sina årliga rutiner.

Några ytterligare skäl till vikten av ett tandläkarbesök

Här kommer en lista med argument om varför du ska boka in en tid hos din tandläkare på Södermalm:

 1. Du tjänar på det. I det långa loppet så kommer ett årligt besök hos en tandläkare spara in mycket pengar. För stunden kanske summan för en undersökning - och en behandling, om så krävs - svider. Men, hur mycket kostar en akut tandskada och hur mycket pengar skulle exempelvis tandimplantat komma att kosta dig? Varje besök är en ren investering - både ekonomiskt och i din egen hälsa.
 2. Du kan välja tandläkare. Så, du trivs inte med din tandläkare eller du kanske rent av känner obehag inför varje besök - ett obehag som får dig att ställa in? Har du tänkt på att valet är fritt? Du kan undersöka vilka tandläkare som finns, hur mycket de kostar och vilka tillgängliga tider som finns. Du inleder inte en livslång relation med en tandläkare bara för att du bokat en tid. Byt om det inte känns rätt.
 3. Du får ett bättre liv. Dina tänder är inte att ta för givna. Tänk dig in i situationen om att du skulle drabbas av tandlossning - hur skulle ditt liv förändras; vad skulle du kunna äta- och inte, hur skulle du upplevas av andra och hur pass mycket skulle du känna obehag inför att vistas i sociala sammanhang? Även om det finns alternativ - som tandimplantat - så är det bäst med de ordinarie tänderna. Tandimplantat som dessutom är dyra.

Mer om tandvård: http://www.tandläkaresödermalm.biz.

Slipp dubbelarbete och anlita hemstädning

28 sep 2018

Det är många, till exempel barnfamiljer som dubbelarbetar. Det innebär att när föräldrarna har arbetat klart på jobbet, kommer de hem och måste arbeta med hushållet hemma. De måste arbeta med mathandel, matlagning, disk, städning och nattning. När det sedan är dags att göra det man själv vill göra, finns det ingen ork kvar. Då kan man både vara småbarnsförälder och göra det man vill göra, genom att anlita hemstädning i Göteborg.

Man slipper bråka med partnern om vems tur det är att städa hemma. Båda får komma hem till skinande rena hem. Förhållandet blir bättre då man slipper småtjafs. Kommer man hem när det är städat infinner sig en annan ro. Man kan ta det lugnt när man har arbetat. Man kan planera nästa roliga grej som man hellre vill göra. Båda blir nöjda, barnen blir glada över att kunna få sina föräldrars hela uppmärksamhet.

Det får du med en hemstädning

När du anlitar en hemstädning då bestämmer du tillsammans med företaget vad som ska ingå. Du får då rent kök; rentorkade köksskåp, rentorkad spis, rengjorda badrum, dammsugna och moppade golv och rentorkade speglar och rentorkade fönsterbrädor. Du slipper diska, dammsuga och torka rent. Men du slipper inte plocka undan dina egna tillhörigheter och personliga saker. Det kan vara en pedagogisk sak med barnen; lära dem att plocka undan efter sig. De gör ju som du gör, inte som du säger till dem att göra.

Rut-avdraget sänker priset

För den som tycker det är dyrt, kan man sänka priset med hjäkp av Rut-avdraget. Då betalar du enbart två tredjedelar av priset. Många städbolag för ansökningarna åt sina kunder och de behöver inte syssla med pappersblanketter och sådant. Kunderna betalar bara det sänkta priset. På så sätt blir det lättare för kunderna att anlita hemstädning, medan städbolagen får en chans att överleva och dra in uppdrag för hemstädning.

Göteborg levererar städbolag

Det finns stora behov av att få sina hem städade även i landets andra stad. Allt fler pendlar mellan jobb och hem. Det gör vardagarna mer hektiska då man först ska pendla långa sträckor innan man kommer till jobbeto och innan man är hemma. När man väl är hemma, har man stressat hem, arbetat hela dagen och har knappt någon ork sedan att städa. Då kan det vara skönt att anlita en egen hemstädning i Göteborg. Du kan då få en och samma städare som kommer hem till dig, så att du får chansen att lära känna dem. Läs mer om det på: http://www.hemstädninggöteborg.biz.

En specialist på benhinneinflammation bättre än läkare

24 sep 2018

Vi har i sanning blivit ett tränande folk i Sverige. Vi är ganska så medvetna om vad som är bra för oss. Många ser till att träna, motionera i motionsspåren och håller i gång. Det ser man bara på antalet gym som dyker upp i våra städer. Var och varannan går på gym, eller går på Friskis & Svettis, eller någon annan motionsform. Inresset är också stort när det kommer till nyttig mat och vad som förbättrar hälsan. Det märker man också när det kommer till löpsedlar; medierna håller stenhård koll på vilka löpsedlar som genererar mest tidningsköp, och vet att så snart det handlar om hälsa, sjukdomar eller nyttigheter så köper folk tidningarna.

Skador som man kan få om man tränar fel

Skulle man träna på fel sätt och för mycket på fel sätt, kan man få vissa skador. Då kan man till exempel få benhinneinflammationer. Det innebär att benhinnan blir överanträngd och man kan behöva komma till rätta med detta. Går man bara till en läkare, brukar de endast ordinera smärststillande piller och vila. Vila är väldigt viktigt, men det kan ta lång tid att komma till rätta med behinneinflammation om man bara vilar och inte åtgärdar sjävla problemet i tid. Då kan man komma att behöva massage, värmebehandling, laserbehandling och inflammationshämmande medicin. Allt detta vet de som arbetar som specialister på benhinneinflammationer. Sådana har i flera år samlat på sig kunskap och erfarenhet av olika skador som man som tränande person kan råka ut för. De har arbetat i flera år och vet vad som är rätt sorts behandling.

Vanlig medicin är begränsad

Här kommer vnalig sjukvård ofta till korta. Ibland måste man söka upp en annan behandlare, som kan det område som det gäller om man har tränat på fel sätt under en längre period. Vanliga läkare är säkert duktig på medicin, men de kan komma till korta när det kommer till behandlingar. De har sällan tiden att studera alternativa behandlingar. de som arbetar på sjukvårdscentraler, har bara 15-20 minuter på sig att ta reda på vad som fattas varje patient, sedan måste de ta emot nästa patient. En läkare som arbetar endast med träningsskador, hinner se många fler som har olika träningsskador och hinner sätta sig in i vad som kan behadla de olika skadorna och vad som är bäst för dem. Därför kan det vara bäst att anltia en sådan, som har erfarenheten av olika träningsskador och som kan hjälpa en på bästa sätt.

Är tandimplantat ett bättre alternativ?

10 sep 2018

En mardröm för många är att inte få behålla sina ordinarie tänder genom hela livet. Det kan man nämligen inte ta för givet. Dels så spelar den egna livsstilen - vad man äter, om man borstar tänderna, besöker tandläkare, avstår från cigaretter och så vidare - roll, dels genetiken, dels så finns det olycksrisker att ta hänsyn till och dels så kan sjukdomar samt medicinering påverka tandstatusen.

Att tappa sina tänder är ett hårt slag, men det är emellertid idag inte att anse som en renodlad katastrof. Idag finns det bättre möjligheter att leva ett normalt liv - även utan tänder. Detta tack vare utvecklingen för ersättningar och här ska vi fokusera på i synnerhet ett alternativ som många väljer: tandimplantat.

Förr så hade man vid tandlossning ett alternativ och ett alternativ endast: man fick tandproteser (löständer) insatta. Dessa fungerade, men var långt ifrån optimala. De kunde glappa, de kunde försvåra talet, de var svåra att tugga med och de krävde en speciell skötsel (att ta ut dem varje natt och rengöra dem separat).

Till detta ska även adderas att de syntes. Man fick vänja sig vid att folk i omgivningen såg att det var tandproteser och inte de ordinarie tänderna man visade upp då man log. Vi ska säga att tandproteser fortfarande är ett gångbart alternativ - och betydligt bättre än förr - för många. Utvecklingen har tagit stora steg även inom det området; idag så fungerar de bättre på alla sätt och vis.

Tandimplantat ger dig riktiga tänder

Om man jämför tandproteser med tandimplantat dock så finns en tydlig skillnad. Tandimplantat fungera som vanliga tänder. Detta då de har all möjlighet i världen att växa ihop med resten av kroppen. För att förklara detta så måste vi gå igenom själva principen. Att sätta fast tandimplantat sker i omgångar. Det första steget är att fästa skruvar i käkbenet. Dessa skruvar är tillverkade av titan - samma ämne som används vid andra operationer (knän, axlar, höfter) - och det ämnet tas ofta upp och välkomnas av kroppen.

Steg två innebär att man i dessa skruvar fäster provisoriska kronor som kommer att fungera som tänder. Dessa kommer att användas under den tid som det tar för de nya kronorna att tillverkas. Kronor som tillverkas efter varje patient och dennes egna unika tänder och munhåla. Det innebär att ett tandimplantat kan anpassas fullt ut - form, färg, storlek, yta - mot en ordinarie tand.

Naturligtvis så är detta en fördel - både estetiskt och funktionellt. Här är det givet att säga följande: har du ett val att göra mellan tandimplantat och tandproteser så rekommenderar vi definitivt tandimplantat då fördelarna med dessa är klart större.

Valet är inte för alla

Det som man måste ta hänsyn till är att alla inte har möjlighet till att få tandimplantat insatta. Dels så är det en ekonomisk fråga. Tandimplantat är dyrare än vad tandproteser är och har man inte de ekonomiska musklerna så kan det bli tufft - särskilt om det handlar om flera tänder som ska ersättas. Vi ska dock säga att många tandläkare sätter ihop generösa och skräddarsydda avbetalningsplaner. De underlättar definitivt.

Tandimplantat är dessutom en rent fysisk fråga. För att dessa ska fästa och sitta kvar så krävs det rätt fysik. I synnerhet i käkbenet. Många som tappat sina tänder har gjort det som en följd av att käken tappat i styrka. Där blir det svårt att fästa tandimplantat - även om det finns en möjlighet att transplantera benmärg från ett annat område på kroppen. Då får man räkna med att det tar lång tid från start till mål också. Livsstil påverkar också. Rökning gör käken rejält försvagad och därför så bedöms också rökare som sämre kandidater. Att sluta röka är ett absolut måste för att kunna få tandimplantat inopererade.

Privat hemstädning kan skapa problem

2 sep 2018

Hemstädning kan beställas av städföretag – eller av privatpersoner. Är man bara införstådd med vad som gäller kring skatten kan man mycket väl anlita en privatperson för jobbet. Men att anlita sin vän kanske inte är det allra bästa alternativet. 

Detta skulle kunna hända

En person bor i Nacka och har flera vänner som är arbetslösa. Hon har själv fullt upp i livet och skulle gärna betala någon för att genomföra hemstädning en gång i veckan. Enklare städning som de flesta som bott själv utfört så många gånger att man behärskar att genomföra även hos andra. 

Hon tar kontakt med en vän och kommer överens om att vännen ska städa hemmet en gång i veckan. De kommer även överens om priset och arbetsmoment som ska utföras. Eftersom de är vänner så skrivs inget avtal utan man pratar bara ihop sig kring vad man förväntar sig av varandra. 

När hemstädning utförts ett par månader råkar personen ha sönder en TV. Dessutom kommer frågor upp kring skatten. 

 1. Vem betalar skatten?

Eftersom kostnaden för den hemstädning som utförts inte uppgick till mer än 9.999 kr finns det två alternativ. Som kund behöver man egentligen enbart lämna in kontrolluppgifter och därmed förvänta sig att utföraren lyfter upp summan på kommande deklaration. Andra alternativet är att man som köpare betalar alla avgifter och att man därmed agerar arbetsgivare under en period. Detta var inte något som parterna hade pratat om.

 1. Försäkringen...

Om du är hos en vän och råkar ha sönder något gäller din hemförsäkring förutsatt att du har allrisk/drulleförsäkring. Men om du arbetar är det inte alls säkert att hemförsäkringen täcker skador. Det finns alltså en risk att skadan på TV:n inte täcks av den egna försäkringen. Detta eftersom arbete utfördes. 

 1. Tvist mot sin kompis?

Vad händer om det uppstår en tvist kring den hemstädning som utförts. De hade kanske kommit överens om ett pris muntligt men när betalning ska ske hade de helt olika åsikter om vad som egentligen var sagt – eller vem som skulle betala skatten. I längden kan det uppstå en konflikt som till och med dras till domstol. Även om det inte behöver gå så långt så kan en vänskap splittras på grund av en enkel hemstädning. (Exemplet ska enbart ses som illustrativt. Att det utspelar sig i Nacka samt att det är en TV som skadats är egentligen irrelevant. Poängen är att man bör fundera ett varv extra innan man anlitar sina vänner för arbeten. Det kan skapa onödiga konflikter och vänskap som bryts.)

Läs mer här om du önskar hemstädning i Nacka.

Roliga skyltar som man sett på resor

27 aug 2018

 Den som har rest runt i världens mest avlägsna hörn (Kina) har sett en hel del lustigheter, som vi tror inte är avsedda att vara just det. Vad sägs om "Welcom go home"? Som en resenär hittade vid ett vandrarhem i Kina, eller en skylt på det lokala bageriet "Do not touch bread with hands. Please use tongue" eller en skylt på tågstationen i en stad i Kina där det stod "If your are stolen, call the police at once".

Översättningar som ser rätt ut, för kineserna, om de bara har använt ordboken eller translate.google.com, kan ge helt felaktiga översättningar. Även om själva orden är korrekta, är sammanhanget helt fel. Eller vad sägs om en japansk skylt på en parkering där det stod:"Cars should not have intercourse at this place"? Även om orden såg rätt ut för japanerna, och själva ordet "intercourse" betyder "mötas" blir det helt fel betydelse på engelska (bilar bör inte ha samlag här) – när skylten egentligen ville tala om att det var enkelriktat på parkeringen. Så illa det kan bli!

Skillnad på översättning – och översättning

Att få rätta översättningar är skillnaden på om man blir tagen seriöst, eller bara blir utskrattad åt. Turisterna som blev uppmanade att åka hem från vandrarhemmet, eller att bara vidröra bröden med tungan, eller att ringa polisen om de själva blev kidnappade fick sig ett gott skratt och breda leenden. Däremot är det inte lika roligt om det var ett företag som gjorde den typen av översättningar – som bara är snygga för dem som inte förstår dem och som är helt oförståeliga för dem som texten är avsedd för. Roliga översättningar i all ära, ska man bli tagen seriöst gäller det att få rätt översättning i stället för en lustig översättning. Ska man få det måste man vända sig till en kunnig översättningsbyrå, som förstår både det språk som översättningen kommer från, och det språk som översättningen ska översättas till.

I Stockholm finns 100-tal översättningsbyråer

Den som söker översättningsbyråer i Stockholm, lär vid en första googling på internet hitta närmare 300 sådana. Vilken av dem ska man välja? Om man är ett företag som heller vill ha rätt översättningar i stället för roliga översättningar, bör fråga om offert och referenser. Har de kunniga översättare och som fattar hur texterna uppfattas av dem som ska läsa dem? Förstår de ordens nyanser, underbetydelser och hur människorna i landet uppfattar texten? Allt sådant är viktiga saker och som en översättare bör behärska. Läs mer på översättningsbyråstockholm.se.

Det händer om du blir misstänkt för brott

21 aug 2018

Om det skulle hända att du blir misstänkt för brott, ska du inte få panik. Att vara misstänkt för något innebär inte att du är kriminell. Polisen kan misstänka någon utan att veta. De försöker pussla ihop det som har hänt, och kan därför i början av en utredning arbeta kanske utifrån vad de tror har hänt, vilket inte behöver ha med sanningen att göra. Är det så att du är misstänkt för något brott som kan leda till fängelse, har du rätt till en offentlig försvarare, eller en advokat (vilket är det samma) som kan försvara dig och ta till vara dina intressen gentemot polisen. Blir du förhörd och delgiven misstanke, det måste polisen tala om för dig, om de tror att du är misstänkt eller inte, kan du välja att samarbeta med polisen och berätta allt du vet så att de får hjälp med att utreda saken. Du kan även välja att inte säga något alls, det vill säga, att inte berätta det du vet. Det har du rätt till. Däremot kan det, att du väljer att inte samarbeta med polisen, få dem att tycka att du fortfarande är misstänkt för brottet, och kan ligga dig i fatet.

Det gör en offentlig försvarare

En offentlig förvarare ska vara lojal mot sin klient. Han eller hon, ska arbeta för att klienten blir frikänd från polisens misstankar. Skulle klienten bli gripen, ska en offentlig försvarare arbeta för att klienten får ta del av polisens bevis som talar för att klienten skulle kunna vara skyldig och hjälpa sin klient att försvara sig mot polisen och senare om det blir rättegång, ska klienten kunna försvara sig mot åklagaren, mot domaren och mot det i rättegången som presenteras som bevis. Vid en rättegång ska den som är offentlig försvarare få möjlighet att försvara sin klient mot allt som talar för att den personen skulle vara skyldig.  Därför ska den som är offentlig försvarare hålla koll på vilka bevis som polisen har och kunna ta fram allt som talar emot det.

Skulle personen som den offentliga försvararen försvarar faktiskt vara skyldig, kan försvararen, eller advokaten, råda sin klient att erkänna skulden. I ett sådant scenario måste en offentlig försvarare arbeta för att klienten får ett så rättvist eller milt straff som möjligt. Det är därför det är viktigt att inte ljuga för sin advokat. Att inte ljuga, innebär inte att man måste tala om allt som man vet. Däremot kan det innebära att du motverkar din advokats möjlighet att försvara dig, om du ljuger för henne eller honom. Läs mer om hur en offentlig försvarare arbetar på: offentligförsvarare.se.

En del kan vända begravning till fest

12 aug 2018

Även kändisar lever liknande liv som vi andra "icke-kändisar". De föds, lever och dör, precis som vi. Skillnaden är att de är ”kända” av så många fler. Senast en kändis dog, var Lill-Babs, som har figurerat i svensk press i flera årtionden. Hon har varit en kär artist och för många har hon representerat sinnebilden av en duktig och hårt arbetande artist. Förutom kungligheter, vars begravningar brukar vara offentliga och som omskrivs i medierna, är många kändisars begravningar också väl besökta och sänds i tv, eller skrivs om i medierna.

Vissa önskar si en ljus begravning

En del av dem väljer ibland att ha en begravning, som inte är så dyster, utan där den som har dött, har önskat sig en ljus begravning, att de sörjande ska ha en stillsam fest, där de tillsammans kan minnas den som har gått bort. Kan man verkligen göra så? Ha en fest, i stället för en begravning? Har den som har avlidit, skrivit så i sitt testamente, eller i sin sista vilja och det finns dokumenterat, bör man respektera den personens sista vilja. I respekt för den döda, kan man ha en stillsam fest, där blommorna, kistan, bilderna på den anhöriga kan få rama in begravningen. Man kan dricka och äta gott, om det nu var den avlidnas sista vilja. 

Begravningen är tillfälle till avslut och farväl

Mindre känt är att begravningen faktiskt inte är till för den som har dött, utan är till för dem som är anhöriga och sörjer den döda. Det är en av anledningarna till att vi har begravningar; få sörja. Många säger att skratt och gråt hör nära samman. På begravningar får man faktiskt både gråta och skratta. Det är viktigt att komma ihåg, och begravningar väcker just därför många känslor till liv. Här ska vi låta känslorna komma fram; de är hälsosamma. Den som kan gråta, kan även skratta. Ett barn både skrattar och gråter, någonstans på vägen till vuxenlivet, tappar vi det som barnen har så lätt till. En begravning av en nära anhörig kan väcka de känslorna till liv i gen, och det är ingen dum sak alls.

Viktigt att äta och dricka tillsammans

I sammanhanget är det viktigt att äta och dricka tillsammans. Att gå på begravning kan föra samman männsikor. När man skrattar tillsammans, bildar det en känsla av samhörighet mellan två människor. På samma sätt är det när man gråter tillsammans. Att både gråta och skratta tillsammans kan ge båda fina minnen av en värdig begravning. Som inramning till den viktiga begravningen, är det viktigt med något för hungern och törsten. Samtidigt är det viktigt att inte de praktiska frågorna tar bort fokus på det som begravningen är till för. Därför rekommenderar vi att anlita en catering, som tar hand om allt praktiskt vad gäller mat och dryck. Läs mer om det på https://elwingcatering.se.

Detta bör du göra för underhållet av bilen

25 jul 2018

Vad är det som är så speciellt med en biltvätt? Har du också funderat på det där med biltvättar? Man kommer på att bilen är smutsig när man ska åka och hälsa på vänner, speciellt de man vet är intresserade av bilar och kommer att titta på din bil lite extra. Om du också är mycket litet intressera av bilar och ser den mest som ett fordon som helst bara ska fungera, är det bra att låta ett företag ta hand om bilen då och då.

Låt någon annan ta hand om biltvätten

Lämnar du in bilen för biltvätt, kan du räkna med att den blir grundligt rengjord på ett sätt som man sällan orkar, bryr sig eller kan göra själv. Då får du nämligen lacken både vaxade och polerad, samt får insidans klädsel rengjord och impregnerad, du får motorn rengjord, och förseglingar av speglar och och fönster. Vill du kan då få solfilm på fönster.

Har du någon buckla (som lätt händer om man står nära någon annans bil)? I så fall kan du enkelt få den åtgärdad. Ju snabbare desto mindre skada kan bucklan ge din bil. En buckla på plåten kan ge rostskador om det går för lång tid innan den åtgärdas.

Viktigt att regelbundet underhålla din bil

Du kan själv göra en del för att underhålla din bil. Det är inte svårt. Ju mer du gör det och ju oftare, desto bättre ”mår” din bil. En bi som är ren, blir inte lika angripen av rost. Fyller du på luft i däcken på din bil, går det inte åt lika mycket bränsle. Kollar du på motorn då och då och alltid checkar oljan i den ser du till att den inte skär sig. Låter du dessutom bilen få en rekond återför du bilen till sitt ursprungliga skick.

Här hittar du bilrekond i Stockholm

Det finns ett 200-tal företag som ger bilar en bilrekond. Att ge bilen en rekond innebär att bilen på alla vis återfår sitt ursrpungliga utseende. Lacken blir som ny, bilens klädsel får ett förnyat utseende. Lacken blir polerad så noggrannt som om bilen kom ut ur fabriken på nytt. Plasten och kromen får tillbaka sitt ursprungliga utseende. Bilen får skydd mot skadliga UV-strålar, vilket minskar risken för att bilen får fula och bleka fläckar på lacken. Sådant kan ge bilen ett gammalt utseende. Läs mer här om hur du kan hitta en bilrekond och biltvätt i Stockholm.

Detta kan du göra i stället för dyrt stambyte

3 jul 2018

Ett tag var det så populärt att byta ut stammarna på en bostad. Gick man i köptankar och såg på några olika objekt, som man kanske kunda tänka sig köpa, stod det alltid ett så näraliggande datum som möjligt när stammarna hade bytts ut på den bostad som man tittade på. Ibland gick det inflation på utbytta stammar. Säljarna använde det som argument för en attraktiv bostad. Oftast med lyckat resultat. Sedan vi har insett att vi inte ska slösa med material och i stället börja använda metoder som inte slösar på jordens resurser och agera på ett mycket mer miljövänliga sätt har vi letat efter mer miljövänliga sätt att få fräscha stammar i stället för att riva bort gamla och lägga in nya rör. Det miljövänliga sättet kan stavas relining. Här går vi igenom vad det innebär och hur det går till.

Så går en relining till

Antingen kan man genomföra en relining med att man tar ett par gamla rör, och sprutar in plast in i rören. När man sedan har sprutat in ny plast i rören, värmer man sedan rören inifrån. Man härdar plasten, i rören. Plasten lägger sig som en hinna inuti rören och täpper till alla eventuella hål som skulle kunna finnas inuti rören. På det sättet får husägaren nytt fräscht vatten. I stället för att rören ska fortsätta ge dåligt vatten gör den nya plasthinnan att vattnet inte förorenas av att rören har blivit gamla och kanske avger en dålig smak.

Ett annat sätt som man kan utföra en relining på, är att man trär på de gamla rören ett nytt plaströr, ungefär som när man trär en strumpa på foten. Eller så lägger man in nya plaströr inuti de gamla rören. På så sätt försäkrar man sig att inte vatten läcks ut ur gamla rör. Man får vattentäta rör. Lägger man plaströren inuti rören blir de garanterat vattentäta.

Det innebär relining

Relining, betyder ordagrant nya rör, och det innebär ju inte riktigt vad det låter som, eftersom man inte ersätter de gamla rören med nya, utan förstärker rören med plaströr. I Stockhom finns de flesta BRF:er och det är här som de flesta reliningarna görs. Alla rör behöver renoveras efter minst 20 års användning. Man måste försäkra sig om att rören inte orsakar någon fukt- eller vattenskada.

← Äldre inlägg