HEDVIG & JAG

Sida 3

Då bör man arbeta som takläggare

1 maj 2018

Den som gillar tak och höga höjder borde bli takläggare. Det är nämligen inte alla som klarar av att arbeta på så höga höjder. De som klarar av det och utbildar sig till takläggare verkar trivas väldigt bra med yrket. Det är varierande. Som takläggare får man bland annat lägga olika tak.  Man kan arbeta egentligen med allt som har med tak att göra, som att rensa i häng- och takrännor. Varje tak är en utmaning, Det gäller att vara kreativ, klara av att lösa problem och kunna tänka i nya banor. Man får vara utomhus mycket och lönen är ganska bra. 

Alla löner är inte högre i Stockholm

När det gäller löner är de flesta löner högre i Stockholmsområdet. Det gäller advokater, läkare, ja alla inom vården. Det gäller inom de flesta kontorsarbeten, men inte inom de yrken som takmontörer arbetar inom, vilket är lite märkligt. Konkurrensen om jobben är relativt stor i Stockholm. Här har arbetsgivarna många att välja mellan och kan därför hålla nere lönerna. Det trots att levnadskostnaderna är så pass höga jämfört med resten av landet.

I Sverige har vi individuell lönesättning, inom de flesta yrken. De flesta har lokala kollektivavtal och då får alla samma lön. Inom privata näringslivet kan det se annorlunda ut. Därför ser takläggarnas löner rätt så olika ut beroende på var i landet de arbetar. Lägst lön har de i Jämtland. Å andra sidan kanske inte heller levnadskostnaderna är så stora där. Många på landsbygden fiskar själva och jagar, plockar sina egna bär och svamp i skogen. Hyrorna är måttliga och så vidare. 

Så mycket tjänar takläggare

Högst lön får takläggare i Blekinge och Kalmar där lönen kan vara mellan 30.667 (Kalmar) och 31.500 (Blekinge) kronor i månadslön, medan i städer som Stockholm och Göteborg kan lönen vara mellan modesta  24.237 kronor (Stockholm) och 27.349 kronor (Göteborg) i månaden. De olika lönerna beror ju också på i vilken ålder man som takläggare befinner sig i och hur många års erfarenhet man har av yrket. Är man i medelåldern och har arbetat mellan 10-15 år är det så klart att man har högre lön än någon som är i 20 års åldern och nyss har gått lärlingsutbildningen. 

På tal om utbildning är det inte något lång utbildning; om man inte räknar in lärlingsperioden. Det är tre-årigt gymnasium som gäller, på bygg- och anläggningsprogrammet. Sedan väntar en lärlingsperiod på ungefär två och ett halvt år, då man arbetar som lärling och har en lärlingslön. Man ska arbeta i 3.300 timmar praktiskt innan man får ett yrkesbevis. Läs mer här om ett företag som har takläggare i Stockholm på: http://www.takläggarestockholm.net.

Vi vuxna borde ta mer vuxenansvar

26 apr 2018

Det är verkligen spirande vår och naturen slår ut i blom. Det luktar jord, grönska och blommor. Det är inte så konstigt att både djur och människor blir påverkade av våren och blir kära i varandra. Det är helt enkelt dags för många djur att häcka, bilda par och se till att ungarna föds under den period när det finns så mest föda att ge ungarna. Vi drivs ju av samma instinkter som djuren. Även om vi har föda tillräckligt under resten av året, är det ändå under sommaren och våren som de flesta barn föds. Det är en instinkt att vilja ha barn när man väl har hittat någon som man vill bilda par med. Sedan skiljs vi åt, när väl barnen har fötts. Även det är en instinkt som vi delar med andra djur. Det är få djurarter som stannar kvar och tar hand om ungen tillsammans. Uttrar, pingviner och svanar utgör undantagen, även  och en del andra fågelarter gör så. Vi människor drivs av en lust att fortsätta strö säden någon annanstans och stannar därför inte kvar i någon parrelation någon längre tid. Undantag finns ju. Det finns par som har levt tillsammans i 40, 50 år. Man får konstatera att det är en konst att få en relation att fungera så pass bra att man inte vill bryta upp och prova något nytt förhållande. Det är en fråga för psykologer att svara på varför eller hur en relation fungerar så att den håller så pass länge.

Alldeles för få tar sitt vuxenansvar

Vi människor är ju komplicerade varelser. Ibland räcker det inte med att bryta upp ur ett förhållande, vissa fortsätter nebrytningsprocessen av förhållandet och tar relationen till en annan nivå av destruktivitet genom att bråka om hur förhållandet mellan de två som tidigare var kära i varandra, ska göra med de gemensamma barnen. Ska de bo hos bara den ena, eller hos båda? Ska de umgås med föräldrarna på helgerna, eller i veckorna? De sliter och drar i de stackars barnen, och vissa föräldrar beter sig som om de själva var små barn. Lagen säger att barn som är så pass mogna att de kan berätta själv hur de vill ha det, ska tillfrågas om hur de vill göra med boende och umgänge med de föräldrar som inte kan komma överens. Trots lagens utformning beter sig föräldrarna som om det var de som hade umgängesrätten med sina barn, istället för tvärtom.

Lagen ska skydda barn – inte vuxna

Andemeningen med lagen är ju den att det är barnen som har den rätten att få umgås med den förälder som de inte bor tillsammans med. Inget annat. Ändå beter sig vissa föräldrar som om de hade all rätt till sina egna barn. Den svenska lagen är egentlige till för att skydda barn, men många föräldrar beter sig som om det bara är deras behov och vilja som gäller. Barnens bästa är långt borta.

Har man kommit i ett sådant läge bör alla tvistande föräldrar ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dem och vägleda dem i de tvister som äger rum i Sverige. Vi måste sluta tvista om barn, som om de var de vuxnas rättigheter. I detta sammanhang är det bara barnen som har rättigheter – och de vuxna får stå tillbaka och ta det vuxenansvar som man kan förvänta sig av dem.

Vad är radon och vad kan man göra åt det?

25 apr 2018

Det förekommer (så vitt vi vet) inte radon i nya hus. Radon är en osynlig och luktfri gas som bilads då det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller, som då bildar så kallade ”radondöttrar”, alltså nya atomer av metall, enligt Boverket. De i sin tur fastnar i damm som vi andas in och fastnar i våra luftrör och lungor. Långvarig sådan inandning av radon kan ge oss lungcancer och är direkt skadligt. De flesta känner till radonet som upptäcktes i framför allt blåbetong som ofta användes i husbyggen mellan 1930 fram till 1970-talet då radonet upptäcktes och förbjöds. Har man blåtbetong i ytter- eller innerväggar och i bjälklag kan den ge radongashalter på så mycket som 1.000 becquerel per kubikmeter om ventilationen är dålig.

Man kan även hitta radon i hushållsvatten, i vatten från bergborrar brunnar eller i kallkällor. Finner man mer än 100 becquerel per liter klassas det som tjänligt vatten, men med anmärkning och över 1.000 becquerel per liter klassas som otjänligt vatten. 

Anlita någon som kommer och mäter inomhusluften

Det går inte att upptäcka radonet på egen hand. Bor man i ett hus byggt under tiden mellan 1930-1970-talet och vet att man inte har gjort någon radonmätning i huset och misstänker att det kan finnas radon, bör man ta kontakt med ett företag som kommer ut och mäter radonhalten. Folkhälsomyndighetens allmän råd om riktvärden för radonhalten i inomhusluften är cirka 200 per kubikmeter. Alla värden över det bör åtgärdas med en radonsanering. Beroende på var radonet finns kan man åtgärda det efter sanering.

Radon i marken

Finner man radon i marken, eller att det kommer nerifrån, kan man till exempel täta bottenplattan i huset och göra rörgenomföringar så att inte markradonet kan ta sig in i huset. Man kan även installera en radonsug som skapar ett undertryck i krypgrunden och i den del av huset där radonet finns.

Radon i blåbetong

Har man blåbetong i det byggmaterial som huset är byggt av, brukar de flesta radonhalter gå att få ner med hjälp av en god ventilation. Oftast är blåbetongen endast en del av byggmaterialet och man kan därför ”tunna ut” radonhalten i inomhusluften med bättre ventilering. I övrigt kan man täta väggen om det är där som blåbetongen sitter (oftast). Då använder man en särskild radontapet som ska hålla radonhalten innanför tapeten, men man får inte göra några hål i tapeten, som att spika i en spik för en tavla. Vill man, kan man även avlägsna blåbetongen och ersätta med nytt material, vilket är både kostsamt och bökigt, men det säkraste sättet, om man är orolig.

Radon i vatten

Antingen kan man installera ett kolfilter, om radonhalten inte är alltför hög. Efter ett tag måste man byta ut kolet i kolfiltret. Man kan även ”lufta” vattnet. Helt enkelt tillföra frisk och syrerik luft i vatten med radon. Man kan till och med göra det manuellt med en visp. Man kan lagra vattnet några dygn innan man använder det. På så sätt syreberikar man vattnet. Är det en hög radonhalt i vattnet, bör man byta vattenkälla. Det är absolut det säkraste sättet om man är orolig för radon i vattnet. 

Om du är orolig för att det kanske finns radon i ditt hus eller i vattnet, är det ingen idé att vänta, utan ta direkt kontakt med ett företag som utför radonsaneringar. Här kan du läsa om ett företag som utför radonsaneringar i Stockholm. Bor du i någon annan landsända, kan du googla radonsanering och sedan orten där du bor. Då bör du få namn på något företag som gör radonkontroller och radon saneringar.

Är hemstädning en tjänst för dig?

14 apr 2018

Ett problem som fler familjer upplever idag gäller aktiviteter kontra tillgänglig tid. Dygnet har 24 timmar och många familjer fyller dessa med så mycket att andra saker blir lidande. Det kan handla om nödvändiga saker – jobb, skola, hämtning på förskola, handling och matlagning – och det kan handla om andra, mer personligt nödvändiga företeelser såsom träning och umgänge med vänner.

Kort och gott: hur ska man tänka och finns det något som man – med gott samvete – kan välja att prioritera bort? Ett tips som många idag tagit fasta på handlar om att använda den skatterabatt som finns tillgänglig att använda. Rut-avdraget, som den kallas, gör det möjligt att dra av halva kostnaden för det arbete som ett professionellt städföretag lägger ner på exempelvis hemstädning. Beloppet dras ofta direkt på fakturan och som kund så slipper man således det krångel med pappersarbete som annars kan verka lite skrämmande för många.

Dra av städningen på RUT-avdrag

Man har ett maxtak för Rut-avdraget att hålla sig under. Detta ligger på 25.000 kronor per år och per person. Det innebär dock även att ett hushåll med två stycken vuxna kan ha ett tak på 50.000 kronor att förhålla sig till. Vi säger kan då det faktiskt inte är alla som är berättigade till att använda rut-avdraget. Det går att kolla upp genom att antingen ringa- eller genom att logga in på Skatteverkets hemsida.

Städföretagen är flexibla

Vad får du då för dina pengar om du väljer professionell hemstädning? Egentligen vad du vill. Du kan själv – tillsammans med det företag du anlitar – komma överens om vad som ska städas, vilka tider samt vilka dagar det ska ske. Gällande det senare finns många olika upplägg.

Vissa familjer använder hemstädning mer frekvent och veckovis – andra städar så gott de kan och hinner för att sedan – någon gång i månaden – ta hjälp med en rejäl storstädning. Valet är relativt fritt – de flesta städföretag är både flexibla och måna om att behålla sina kunder.

Är det något du ska tänka på?

I och med att det är en tjänst som sker i ditt eget hem i exempelvis Malmö så är naturligtvis frågan om säkerhet väldigt viktig. Många väljer att få städat då man själv är på jobbet och det innebär att en städare dels får nyckel hem till dig och dels också fritt kan botanisera bland dina saker. Du ska alltså känna dig trygg – både med städaren och med företagets rutiner gällande exempelvis nycklar.

Städaren, anser vi, ska alltid vara samma person. Det skänker större trygghet och det ger dessutom bättre jobb. Det är något att aktivt fråga efter. Se till att du informeras om denne skulle bli sjuk och inte kunna städa någon vecka – då ska du kunna ta ställning till huruvida städningen ska utgå – eller ske av någon annan. Läs mer om hemstädning i Malmö på: http://www.hemstädningmalmö.com.

Hur är det att jobba med rekrytering?

10 apr 2018

Som professionell rekryterare krävs det att man har utbildning som en personalvetare. Då läser man administration, ekonomi, lite psykologi och kan sedan arbeta med alla sorts frågor som har med personalfrågor att göra. Det gäller att kunna juridiken bakom anställningar och hänga med i förändringar i lagar om anställningsskydd och veta vilka rättigheter personer med anställning faktiskt har. Att bryta mot dem kan kosta en dyrt. Många arbetsgivare har ingen aning om vad man får göra och inte får.

Arbetsjuridik är ett brett område och många avtal. I dag har fackförbunden en begränsad makt och många står ganska handfallna, eller inte vågar stå upp för sina medlemmar och ta en strid för dem.

Många arbetsgivare gillar inte facken

Samtidigt är det många arbetsgivare som helst såg att fackförbunden tog sina pick och pack och försvann i någon avlägsen skog någonstans långt borta. Det är märkligt detta med de olika lägen som finns angående arbeten och anställningar. Oavsett vad man tycker om det hela, är det viktigt att behålla en kontroll på hur man gör när det kommer till människor som ska anställas och det är vad företag som arbetar med anställningar och bemanningar. Det är viktigt att kunna urskilja vilka personer som bör passa på de olika tjänsterna, vad som krävs för att klara av arbetet och vem som har det som krävs.

Måste vara allmänbildad för att jobba med rekrytering

Det gäller att man som rekryterare är allmänbildad, och har djupa kunskaper om arbetslivet och vad olika tjänster arbetar med. Det sätter förmågan att kunna läsa mellan raderna på prov och att man kan lyssna och ställa rätta frågor för att sedan presentera den bästa kandidaten för den uppdragsgivare man har för tillfället. Det har krävt så pass mycket av varje bransch att man som rekryterar nischar sig för olika tjänster.

Man träffar många människor som rekryterare och det gäller att man är social och gillar att träffa människor. Så är man det, kommer man att gilla jobbet. Det gäller att vara säker på sin sak om man dessutom ger garantier på en rekrytering. Då gäller det att man träffar rätt varje gång, eller så gör man om hela processen men utan att ta extra betalt.

Måste ha många som man kan välja mellan

Det gäller också att man har en stor databas med personer som har rätt utbildning, eller rätt erfarenhet så att man har så många som möjligt att välja mellan. Därför söker ofta bemanningsfirmor och rekryteringsfirmor personer som lägger in sin information i sin databas så att de har många att välja mellan då det är dags för dem att presentera någon för ett nytt jobb.

En kristallkrona är tidlös

5 apr 2018

Man kan säga mycket om olika möbler och inredningsdetaljer, vilka funktioner de har och hur pass vackra de är. Det går att tala i timmar om vilka stilar som är snyggast, vilken tidsera som tillverkade de vackraste lösningarna och vilka formgivare som egentligen lyckats allra bäst. Det är också det som det hela går ut på; alla har olika smak och alla har sina personliga favoriter - skulle alla svara samma sak så skulle våra hem vara exakt likadana och likriktade. Tråkiga, helt enkelt.

Det går även att peka på detta i vår moderna tid. Faktum är att det har gått att skönja en viss ängslighet gällande inredning och design under senare år. Det typiska svenska hemmet i nutid är nämligen A) målat i vitt och B) sparsamt möblerat med möbler i ljusa toner. Vitt, vitt och så ytterligare lite vitt. Stilrent, snyggt och inbjudande för all del - men även på gränsen till det tråkiga.

Att man numera ser att fler och fler frångår detta stereotypa sättet att inreda är därför väldigt positivt. Nu ser man att färger börjar sättas på väggarna, man kan se att möblerna börjar bli mer lekfulla till formen, man ser att böcker och skivor återigen får synas hemma hos folk och man ser att mer tidlösa detaljer - som en kristallkrona - kan dela utrymme med en modernare soffa.

Just den senare är något att ta fasta på gällande inredning: att söka det tidlösa är inte tråkigt - har man sådana saker som en bas och som komplement så har man en större chans att lyckas. Både sett till trivsel och sett till intrycket man ger sina gäster. En kristallkrona har en förmåga att höja alla andra möbler, lösningar och inredningsdetaljer. Precis som många andra tidlösa saker och föremål har.

Investera i en kristallkrona

En kristallkrona kostar pengar. Det handlar om en summa som kan sträcka sig från 5000 kronor och uppåt - lite beroende på modell, storlek och antalet prismor samt materialet dessa är gjorda av. Men, det är också en investering. Du köper inte en kristallkrona för att ställa in i garaget.

Du köper en sådan, du sätter den i taket och där kommer den att sitta - oavsett hur många gånger du flyttar, oavsett hur din bostad ser ut och oavsett vilka möbler du för tillfället har. Det senare förklarar egentligen allt: du byter möbler, du ställer möblerna annorlunda, du byter färg på väggarna - men din kristallkrona kommer ändå att vara kvar. och: beroende på ljus, möbler och rum så kommer den också att te sig lite annorlunda.

Till skillnad mot en vanlig lampa så faller ljuset från en kristallkrona aldrig likadant: ljuset reflekteras av prismorna och ger olycka sken beroende på vilken tid på dygnet det handlar om. Just ljusskenet ska vi även säga något om. Det blir, oavsett tid, alltid behagligt, aldrig irriterande och störande som fallet kan vara gällande annan typ av belysning. Det finns, kort sagt, en anledning till varför just denna belysning är tidlös, aldrig blir omodern och aldrig går ur tiden.

Tips: Lyster har vackra kristallkronor.

Vill du bli snickare?

2 apr 2018

Funderar du på att bli snickare? Det är ett mycket varierat arbete, du träffar många trevliga människor, både andra kollegor inom hantverkaryrket och som dina kunder. Det är ingen lång utbildning, men det är viktigt att du gillar praktiska arbeten och inte har tummen mitt i handen. Mycket lär du dig under utbildningens gång, vilket gör att du inte behöver vara så orolig om du är lite klumpig i början. Det är sådant som brukar ge sig med tiden.

Bra om du gillar praktiska arbetsuppgifter

Däremot är det bra om du har ett praktiskt sätt och inte är rädd för att arbeta med kroppen. Du utbildar dig som snickare på gymnasiet, på byggprogrammet. Efter det kan du arbeta som lärling i två år. Efter det får du ett gesällbrev, och kan ta vilka uppdrag som helst. Antingen arbetar du för privata kunder, eller på någon industri. Många som just arbetar inom industrin, specialiserar sig inom det som de arbetar på fabriken med. Lönen är relativt god. Medellönen i Sverige för snickare ligger på cirka 26.000 kronor. Man kan specialisera sig som byggnadssnickare, inredningssnickare, möbelsnickare, arbeta med trappor och golv, eller arbeta med trä, eller virke.

Som snickare behöver man heller inte oroa sig för arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen räknar med att konkurrensen om jobben inte kommer att vara särskilt stor inom det närmaste året, eller de fem närmaste åren.

Lär dig hantera maskiner

Som snickare får man ofta lära sig hantera olika maskiner, eftersom man behöver dem i jobbet. Det kan vara allt från hyvlar, sågar och så vidare. Arbetar du inom byggindustrin, är du med ända från början och även i slutet av bygget. Du kan vara med när ett hus gjuts och även när väggar och tak är på plats och snickrar fast inredning. Många tänker sig att man som målare målar och snickare snickrar, men så är det inte. En snickare får arbeta med allt från tapetsering, snickerier och målerier. De kan arbeta med allt som har reparationer och renoveringar att göra.

Som till exempel, kan en snickare renovera fönster. De fönster som är tillverkade i plast, eller aluminium behöver inget underhåll. Det är endast fönster som har träkarmar och fönsterbågar av trä som kräver underhåll. Det är träet som förstörs av väder och vind. Tyvärr mår inte träet bra av plastfärg, vilket gör att träet ruttnar under plastfärgen. Då krävs det att träet får linoljefärg för att inte ruttna under färgen. Linoljefärg hjälper träet att andas. Däremot kräver linoljefärgen mer frekvent underhåll än plastfärgen.

Återanvänd gammalt material

Som snickare är det också viktigt att lära sig återvinna material i större utsträckning än tidigare. Vi behöver alla återanvända och återvinna material mer än förut. Ska Sverige vara med och uppfylla de miljökrav som har ställts i det globala klimatavtalet om att jordens medeltemperatur inte ska höjas med  än 2 grader fram till år 2020, om två år, bör vi agera mer miljövänligt än vad vi gör i dagsläget. Då kan det vara bra att lära sig renovera fönster. Det är en stor efterfrågan på snickare som har den kompetensen. Läs mer här om att arbeta med fönsterrenovering i Stockholm.

Vet mer om sten- och bergspräckning

28 mar 2018

Bergspräckning har sina klara fördelar gentemot bergsprängning i vissa situationer. Givetvis finns det projekt där bergsprängning är bättre för ändamålet, men i en del fall lämpar sig spräckning helt enkelt bäst. Det är vibrationsfritt (näst intill) jämfört med hur man traditionellt lossar berg. Med spräckning brukar man använda sig av krut, som brinner bra mycket långsammare än dynamit. Det här får som resultat att omgivningen påverkas i betydligt lägre utsträckning, vilket kan vara särskilt önskvärt i tätbefolkade områden, så som i centrala Stockholm till exempel. 

Kan användas i känsliga områden

Den kanske tydligaste fördelen som bergspräckning har mot bergsprängning, är att det kan användas i känsliga och tätbebyggda områden, till exempel i centrala delarna av Stockholm eller Göteborg. Precisionen är helt enkelt större och vibrationerna betydligt mindre. Det är till och med möjligt att spräcka berg inomhus, till exempel i källargrunden för att sänka marknivån. Med krut är det möjligt att applicera riktad sprängverkan, vilket gör att det är säkert med bergspräckning, även så pass nära husgrunden och konstruktionen. 

Låga risker för skador på egendom

När bergsprängning ska genomföras krävs inspektioner och att man ansöker om ett tillstånd innan sprängningen kan påbörjas. Med många fastigheter runt omkring projektområdet, så som det kan se ut i till exempel Stockholm, krävs energi- och tidskrävande inspektioner som allt som oftast blir en mycket stor utgiftspost i projektet. 

Med bergspräckning krävs inte detta. Som nämnt ovan kan riktad sprängverkan appliceras, vilket gör att riskerna för att skador på omkringliggande egendom är minimal. Bergspräckning kan till och med användas i särskilt känsliga miljöer, så som vid bergvärme, egenburrade brunnar eller i mycket tätbefolkade områden så som i centrala Stockholm. 

Dyrare per enhet – men kan ändå vara mer ekonomiskt

En patron som används för bergspräckning är ofta dyrare än en dynamitgubbe. Men eftersom besiktning oftast inte behövs kan bergspräckning fortfarande vara det mest ekonomiskt försvarbara valet. En besiktning av intilliggande fastigheter, som krävs vid sprängning med dynamit, kan bli mycket dyr. Till exempel är det rekommenderade säkerhetsavståndet, utan skydd, kring 30 meter vid bergspräckning. Vid sprängning med dynamit krävs ett avstånd som är ungefär 10 gånger så långt.  

Då kan du behöva bergspräckning

  • Om du ska göra en tillbyggnad
  • Om du ska bygga en pool
  • När du ska dränera husgrunden
  • Vid nybyggnationer av hus
  • Om du vill sänka golvnivån i källaren
  • För dig som vill frigöra mer utrymme på tomten
  • Arbeten under vatten

Vad är vad inom skönhetsbehandlingar?

24 mar 2018

Det är mycket populärt med olika metoder för skönhetsingrepp. När man åldras, förändras ens ansiktsform. Ögonen blir mindre, man får rynkor kring ögon, näsa och munnen. Det som händer är att när huden åldras förlorar den sin elasticitet. När man ler, säg ett tusentals gånger, så använder man samma muskler varje gång. När man har använt samma muskler flera gånger slutar huden att gå tillbaka till utgångsläget.

Istället för att huden drar ihop sig igen, efter ett leende, en rynkning i pannan, ett skratt som kniper ihop ögonen, bildas istället ett permanent veck, där huden har skrynklat ihop sig. Det samma gäller övriga kroppen. Man lyfter armar, man böjer på benen, man gör olika saker med kroppen, där huden inte går tillbaka till ursprungsläget, utan bildar ett veck. Det kan vara så att man går upp i vikt och det bildas ringar kring magen, som stannar kvar även när man har gått ner i vikt. Då kan man antingen släta ut rynkor, eller avlägsna fett som finns på ställen i kroppen där man inte önskar det. Det finns olika metoder för att rätta till sådana skönhetsfel.

1. Plastikoperation

Det traditionella sättet att antingen släta ut rynkor eller avlägsna fett på kroppen är att söva ned en patient och avlägsna rynkor eller fett med att operera bort det. Patienten ligger på operationsbordet under en dag, och vaknar sedan upp med bandage kring stället där operationen har ägt rum. Det kan vara smärtsamt i ärret efter operationen. Det kan ta flera veckor innan smärtan är borta och ärret efter operationen inte syns längre. Det är effektivt, men är mycket riskabelt då egentligen alla operationer är riskabla. Det finns risker med att bli sövd, att själva operationen går fel. Att det är fel del som opereras bort. Att narkosen inte tar som den ska och så vidare.

2. Coolsculpting

Detta är en metod som kyler ner den kroppsdel som du önskar åtgärda. Genom att kroppsdelen kyls ner, släts huden ut. Man fryser så att säga fettcellerna och de blir inte längre synliga under huden.

3. Ansiktslyft

Man kan släta ut huden i ansiktet på olika sätt. Coolsculpting är bra just då man kyler ned endast en del av ansiktet. Vill man ta bort hängande hud, eller delar av ansiktet som man tycker har för mycket fett, kan man göra det med denna metod. Man kan även lyfta släta ut rynkor med hjälp av botox, fillers, eller med V Soft Lift. Det är en metod när man med hjälp av biologiskt nedbrytbara trådar, i ett avancerat rutmönster lyfter hela ansiktet.

Alla metoder har både sina för- och nackdelar. Det är viktigt att du som funderar på att genomföra någon av dem, tar reda på så mycket du kan om metoderna. Och vad som är bra, eller mindre bra med dem. 

Jobb i Danderyd – bli hantverkare

19 mar 2018

Bor du i Danderyd och har svårt att få jobb? Satsa på att bli hantverkare. Det är här som jobben finns oavsett om du önskar ett yrke som kräver högskoleutbildning eller enbart en viss utbildning på plats hos företaget.

När arbetsförmedlingen presenterade var någonstans som jobben fanns inför 2018 dominerade verkligen hantverksyrkena och detta inte minst i storstäderna. Bristen på hantverkare är alltså stor i Danderyd och mycket pekar på att den bristen kommer vara stor under en längre period. Hela sex av de tio största bristyrkena (som inte krävde mer än gymnasieutbildning) fanns inom hantverk. Frågan är – Vill du jobba med finsnickeri och göra inredning? Gjuta betong på större arbetsplatser? Bli golvslipare och golvläggare eller kanske VVS-tekniker? Läs mer om golvslipning på: http://www.golvslipningdanderyd.se.

Exempel på yrken

1. Golvslipning

Golvslipning förknippas oftast med slipning av trägolv. Golv som slitits med åren och därmed behöver slipas upp för att därefter lackas, oljas eller på annat sätt skyddas. Men det finns även stor efterfrågan på slipning av betonggolv. Trägolven hittas främst hos privatpersoner, i kontorslandskap och i butiker. Betonggolven är vanligare i lagerlokaler, garage m.m. runt om i Danderyd. 

Golvslipning genomförs i regel med en större slipmaskin som sakta förs över golvet (likt en städmaskin). Dagens golvslipningar sker med betydligt mindre dammbildning än förr då det nu finns mekanism som suger upp dammet på ett tydligt sätt. Därmed krävs inte heller någon större skyddsutrustning eller att kunden behöver göra rummet tomt på saker. 

2. Byggplåtslagare

Som byggplåtslagare kommer du att montera plåttak och plåtdetaljer på fasader och tak. Första steget är att bearbeta och skapa plåtar som är anpassade efter behovet varpå montering sedan sker. Andra saker som monteras är exempelvis regnvattenssystem och säkerhetsdetaljer. 

För att kunna utföra arbetet krävs en grundutbildning. Denna ingår i Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasienivå och därmed kan yrket påbörjas direkt efter gymnasiet. En del väljer att läsa in denna specifika kunskap via Komvux, Folkhögskola m.m. Det är även möjligt att gå lärlingsutbildning. 

3. Betongarbete

Även om betongarbete kan innebära allt från att skapa betonggolv till att göra grunden till ett hus så förknippas arbetet främst med grunder, stabilitet och stödjande åtgärder. Yrken handlar både om att avgöra vad som ska formas, montera detta och efterbehandla betongen på plats. Nu för tiden blir det vanligare och vanligare att betongblock skapas i fabrik och att monteringen sedan bara sker av betongarbetaren. Betongarbetare jobbar ofta hos större byggföretag och man kan inte räkna med att enbart få jobba i Danderyd utan att arbeten utförs i Stockholm och städer i närheten. 

Anlita totalentreprenad

14 mar 2018

Att renovera kan vara extremt givande och utvecklande, men det kan även vara något som skapar väldigt mycket irritation, slukar pengar och som drar ut rejält på tiden. För- och nackdelar som man ska ställa mot varandra gällande frågan om man ska göra jobbet själv eller ta in professionell hjälp för projektet i fråga. Naturligtvis så utgår allt ifrån vilket typ av projekt det handlar om samt vilka förkunskaper man som privatperson har.

Svårt avväga vad man kan renovera

Men, rent generellt så kan man säga att privatpersoner ofta har lite för höga tankar om sig själva och sina kunskaper inom snickerier av alla dessa slag. Man tror sig kunna lite mer än vad man i själva verket gör; något som gör att man misslyckas, får börja om och där kostnaderna sticker iväg och hela projektet tar längre tid än man räknat på. Om det ens blir färdigt; det är inte ovanligt att man tappar geisten och ger upp då man stöter på patrull (och kanske istället börjar på ett helt nytt renoveringsprojekt). Baserat på detta så tycker vi att man ska överväga professionell hjälp i de flesta fall. Vi kan säga att du ska renovera ditt badrum och att du bor i Nynäshamn. Här finns det två stycken alternativ som du kan använda dig av där den professionella hjälpen finns för dig att använda:

Delad entreprenad

Delad entreprenad innebär att du gör det du kan och klarar av - rivning av det gamla badrummet, viss montering, kanske sätta kakel – och där du tar hjälp av yrkesmän för allt annat. En rörmokare och en elektriker primärt – en rörmokare för att dra vatten, koppla in avlopp och installera exempelvis tvättmaskin och torktumlare och en behörig elektriker för att lägga in golvvärme samt kanske sätta spotlights i taket.

Totalentreprenad

Delad entreprenad är billigare än det andra alternativet – men det förutsätter att du har goda kunskaper själv också. Och: du bör undersöka förekomsten av elektriker och rörmokare i Nynäshamn, hur mycket de kostar (ta in offerter) samt vilken kvalitet de håller (ring referenser). Det kan ta lite tid.

Vid ringa kunskaper - välj totalentreprenad

Totalentreprenad: Den här formen är lämplig för dig som saknar kunskaper och som måste ta hjälp från start till mål – från planeringen till den slutliga besiktningen. Kortfattat så anlitar du ett och samma företag som i sitt stall – antingen genom underleverantörer eller i egen regi - har de yrkesmän som din badrumsrenovering i Nynäshamn kräver. Du får således en snickare, en plattsättare, en rörmokare och en elektriker i ett paket. Det kan även komma designers och annat om du vill ha hjälp med utformningen av ditt badrum.

Totalentreprenad är av förklarliga skäl lite dyrare – men å andra sidan så brukar jobbet gå fortare och bli bättre utfört då alla yrkesmän är i synk med varandra och har vana av att jobba ihop. Sjukdagar är en annan sak att trycka på som fördelaktigt med totalentreprenad. Blir exempelvis en rörmokare sjuk så stannar inte arbetet upp – då kommer en annan in och gör jobbet. Det är svagheten vid delad entreprenad då exempelvis några sjukdagar kan förskjuta ett projekt ganska rejält.

Så lyckas du som översättare

11 mar 2018

Drömmer du om att jobba som översättare eller tolk? Det är fullt möjligt att göra det, men det kräver hårt jobb och disciplin. När du har de rätta kvalifikationerna kan du jobba för organisationer som FN, EU eller på en översättningsbyrå. Ett annat alternativ är att frilansa, vilket är väldigt vanligt att man gör om man jobbar med översättning.

I det inledande skedet

Till att börja med är det bra att ha en lämplig utbildning. Det finns en rad olika program på landets universitet för översättning. För dig som vill bli tolk finns det också flera kurser att välja mellan, bland annat hos Försvarsmakten om du vill få militära erfarenheter på köpet. Det här kan gynna dig senare i karriären, beroende på var du vill jobba. Vill du jobba på en översättningsbyrå är det kanske inte särskilt avgörande, men vill du jobba inom FN kan det vara meriterande, beroende på uppdraget.

Erfarenhet

När du har rätt kvalifikationer behöver du arbetserfarenhet. Det här kan du möjligen få som en praktikant på en översättningsbyrå, eller genom att hitta kunder på egen hand och börja frilansa.

Specialisera dig

Som översättare och tolk finns det fördelar i att nischa sig. I många fall är det bättre att vara riktigt bra på att översätta från ett språk, än att kunna översätta hyfsat från flera. Att vara riktigt bra på ett språk som översättare kan till exempel innebära att man kan översätta juridiska kontrakt eller medicinska texter. Att man har djup kunskap inom ett specifikt område, alltså.

Det finns fler nischer än så att välja mellan, till exempel översättning för film eller böcker och vetenskapliga texter. Optimalt är om det finns något du är intresserad av sedan tidigare. Har du gått en kurs i juridik och översätter från ryska? I sådana fall kan det vara just ryska juridiska dokument du bör specialisera dig mot.

Gör dig ett namn

Att börja lära känna andra översättare är en bra väg till att få mer jobb och karriärmöjligheter. Att även andra känner till ditt namn i översättningssammanhang är viktigt. Det kan vara så enkelt som att börja med att berätta för familj och vänner att du har börjat frilansa själv eller för en översättningsbyrå. Om du har tur kan de rekommendera dig eller översättningsbyrån åt andra personer som söker språkhjälp. Konkurrensen är ganska hård, så när du väl får jobb gäller det att du arbetar snabbt utan att kompromissa med kvaliteten på arbetet. Läs mer om ett företag som arbetar som översättningsbyrå på: http://teknotrans.se.

Läs detta om du funderar på att ta MC kort

9 mar 2018

Funderar du på om du ska ta ett MC kort? Om det är första gången du ska ta ett MC kort, och det inte handlar om att utöka behörigheter på tidigare körkort, har du säkert en hel del frågor som behöver besvaras. Vi kan givetvis inte svara på alla frågor här, men vi kan däremot ta upp lite av den information som folk oftast söker svar på. Förhoppningsvis kan även just du hitta nyttig information. 

Vilka riskutbildningar krävs?

Precis som för bilkörkort krävs det att man genomför såväl riskettan som risktvåan innan man kan göra uppkörningen. Riskettan är i huvudsak teoretisk, medan risktvåan består av praktiska moment med syftet att lära sig farorna att köra under besvärliga förhållanden (halka, till exempel). Under riskettan kommer du i huvudsak att sitta och lyssna på en instruktör som talar om riskerna med att till exempel köra trött eller alkoholpåverkad. Kanske har ni också korta grupparbeten, men det här kan skilja sig åt, beroende på var du planerar att genomföra riskettan. 

Vilken behörighet ska jag ha?

Vilken behörighet du ska ha för MC beror till störst del på vilka motorcyklar du vill köra. En annan faktor som spelar in är åldern. Är du under 18 år är det bara lätt MC du får köra. För A-behörighet, med vilken du kan köra de tyngsta motorcyklarna, finns en åldersgräns på 24 år. Det här gäller dock inte om du har en A2-behörighet i minst två år, som kan skaffas tidigast vid 18 års ålder. Skaffar du A2 behörighet när du är 18, kan du alltså ta full A-behörighet redan när du är 20, istället för 24. 

Var är det ”bäst” att köra upp?

Det finns en uppfattning om att det är svårare att köra upp i Stockholm, eftersom andelen som klarar proven generellt är lägre än i andra delar av landet (särskilt Norrlandskusten). Det är dock svårt att säga exakt vad det här beror på. 

Om det skulle bero på att förarna i Stockholm överlag övningskör mindre, är det en faktor som du enkelt kan påverka själv. Om det är svårare att klara uppkörningen i Stockholm på grund av trafiken, är det dock svårare att göra någonting åt. Kanske kan du boka provet under en tid på dagen då det är så lite trafik som möjligt. En studie från Umeå Universitet har i alla fall visat att instruktörerna bedömer likvärdigt över hela landet. Det handlar alltså inte om att instruktörerna är mer orättvisa i Stockholm än i till exempel Skellefteå. 

Så nöjda är Stockholmarna med sina advokatbyråer

8 mar 2018

I Stockholm finns många advokatbyråer att vända sig till när hjälp behövs. Givetvis är det varierande kvalitet på dessa (enligt kunderna själva), och att hitta rätt advokatbyrå som passar ens behov kan ibland vara svårt att lyckas med på första försöket. I den här texten tittar vi på vad några av Stockholms största advokatbyråer har fått sagt om sig i recensioner och omdömen av kunder. Syftet är endast undersökande, så inga namn på enskilda till exempel försvarsadvokater eller byråer kommer att nämnas.

Recensionerna är ofta anonyma

Märk väl att recensionerna i många fall är anonyma, så det är svårt att dra några starka slutsatser kring vad stockholmarna egentligen tycker om en viss advokatbyrå. Om en person säger att en försvarsadvokat är jättedålig, finns naturligtvis risken att det är en konkurrent som vill skada verksamheten. Samtidigt är underlaget ganska stort på de byråer vi tittar på. Ju större underlaget är, desto svårare/jobbigare blir det för ägare eller konkurrenter att manipulera helhetsbilden.

Juristbyrå i Vasastan

Den första verksamheten vi tittar på är en juristbyrå i Vasastan i Stockholm. På en stor plattform för omdömen och recensioner på företag har de fått väldigt blandade omdömen. En del är väldigt nöjda och hyllar byråns jurister för sina kunskaper. En kund berättar bland annat om hur ingen ville ta sig an hans fall, men att den här juristbyrån gjorde det. Det ledde till att kundens motpart tog tillbaka orimliga krav på ersättning för en renovering.

Men det är inte alla som är så pass nöjda. Flera användare skriver att de känner sig lurade. En säger till exempel att han betala 8 000 kronor för ”ingenting”. En annan hävdar att han fick betala 1500 kronor i timmen för en okunnig, oprofessionell och nyutexaminerad jurist. Han avslutar sin kommentar med att avråda från att anlita den här byrån. Upplevelserna är alltså något mixade, men sammantaget får företaget tre och en halv av fem i betyg.

Advokatbyrå på Kungsholmen

Den här advokatbyrån på Kungsholmen i Stockholm består i huvudsak av försvarsadvokater som nästan uteslutande jobbar med brottmål, och har inte lika många omdömen som juristbyrån i Vasastan. Det är alltså svårt att dra några säkra slutsatser av det som skrivs.

De recensenter som har skrivit om dem är dock mycket nöjda med sina försvarsadvokater och byråns arbete överlag. Recensionerna är relativt korta med omdömen som till exempel ”Den bästa advokatbyrån i Sverige!!” och ”Sjukt bra!!”. Med det förhållandevis låga antalet omdömen som finns skulle det inte vara alltför tidskrävande att manipulera eller be vänner att skriva något bra på sidan. Förutsatt att recensionerna är äkta är kunderna dock mycket nöjda.

Är plattsättare i Stockholm ett bra yrke?

6 mar 2018

Att vara plattsättare innebär att man jobbar med att sätta speciellt kakel i främst badrum och kök. Yrket är väldigt fritt och man arbetar ofta två och två – något som gör att man skapar en trygghet och relation med sin arbetskamrat och därigenom kan genomföra jobben snabbare. Har du exempelvis ett stort renoveringsobjekt framför dig i en lägenhet i Stockholm så kan du och din kollega direkt och utan någon uppgörelse sinsemellan påbörja arbetet utan några diskussioner – så jobbar ofta skickliga plattsättare. Man kan även säga att plattsättare är ett fritt arbete – detta oavsett om du jobbar i Stockholm eller någon annanstans – där ingen dag är den andra lik. I Stockholm ska man dock tillägga att arbetet som plattsättare blir lite annorlunda, detta på grund av att det byggs i större omfattning och mer varierande där. Ena dagen kan du som plattsättare alltså få lägga kakel i mosaikmönster mitt i Stockholms innerstad för att nästa få lägga klinkers ute i skärgården – detta är något som brukar upplevas som väldigt positivt. Variation mellan olika arbetsuppgifter är stimulerande och ökar kreativiteten och glädjen till jobbet – detta gäller alla yrken. Är du plattsättare i Stockholm eller sjuksköterska i Luleå spelar ingen roll. Variation är bra.

Får en plattsättare i Stockholm bra lön?

En plattsättare tjänar lite mer i Stockholm än i övriga landet på grund av att levnadskostnaderna är lite högre där. Däremot kan man säga att lönen inte är allt – visst, alla vill tjäna så mycket som möjligt men det finns även andra aspekter som väger tungt. Just plattsättare brukar ofta, som sagt, peka på variationen som en klar fördel men även att jobbet ger ett tillfredställande resultat väger in. Har du nyss renoverat ett kök till någon boende i Stockholms innerstad och sett lyckan i ögonen då denna person tittar sig omkring – ja, då förstår man vad plattsättaren menar med det. Att kunna bidra till någons lycka är något som en plattsättare gör med sitt jobb varje dag. Det kan handla om ett badrum i Stockholm eller en relaxavdelning på badhuset i Säffle – att folk drar nytta av ens arbete för en lång tid framöver ger en stor tillfredsställelse inombords.

Är det bara män i Stockholm som jobbar som plattsättare?

Plattsättare är – som så många andra yrken inom byggsektorn – väldigt mansdominerat. Något som är synd då arbetet faktiskt inte längre är så fysiskt tungt utan mest handlar om noggrannhet och öga för detaljer. På senare tid har man dock kunnat se hur fler och fler kvinnor börjat arbeta som plattsättare – speciellt då i Stockholm, där firmor under en längre tid arbetat hårt på just detta. En utveckling som är ytterst glädjande då plattsättaryrket mår väldigt bra av att fler kvinnor kommer in. Vi får hoppas att fler städer än Stockholm inser detta och anställer fler kvinnor som plattsättare – det är något som hela landet tjänar på i slutändan.

← Äldre inlägg