Vill du bli snickare?

Funderar du på att bli snickare? Det är ett mycket varierat arbete, du träffar många trevliga människor, både andra kollegor inom hantverkaryrket och som dina kunder. Det är ingen lång utbildning, men det är viktigt att du gillar praktiska arbeten och inte har tummen mitt i handen. Mycket lär du dig under utbildningens gång, vilket gör att du inte behöver vara så orolig om du är lite klumpig i början. Det är sådant som brukar ge sig med tiden.

Bra om du gillar praktiska arbetsuppgifter

Däremot är det bra om du har ett praktiskt sätt och inte är rädd för att arbeta med kroppen. Du utbildar dig som snickare på gymnasiet, på byggprogrammet. Efter det kan du arbeta som lärling i två år. Efter det får du ett gesällbrev, och kan ta vilka uppdrag som helst. Antingen arbetar du för privata kunder, eller på någon industri. Många som just arbetar inom industrin, specialiserar sig inom det som de arbetar på fabriken med. Lönen är relativt god. Medellönen i Sverige för snickare ligger på cirka 26.000 kronor. Man kan specialisera sig som byggnadssnickare, inredningssnickare, möbelsnickare, arbeta med trappor och golv, eller arbeta med trä, eller virke.

Som snickare behöver man heller inte oroa sig för arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen räknar med att konkurrensen om jobben inte kommer att vara särskilt stor inom det närmaste året, eller de fem närmaste åren.

Lär dig hantera maskiner

Som snickare får man ofta lära sig hantera olika maskiner, eftersom man behöver dem i jobbet. Det kan vara allt från hyvlar, sågar och så vidare. Arbetar du inom byggindustrin, är du med ända från början och även i slutet av bygget. Du kan vara med när ett hus gjuts och även när väggar och tak är på plats och snickrar fast inredning. Många tänker sig att man som målare målar och snickare snickrar, men så är det inte. En snickare får arbeta med allt från tapetsering, snickerier och målerier. De kan arbeta med allt som har reparationer och renoveringar att göra.

Som till exempel, kan en snickare renovera fönster. De fönster som är tillverkade i plast, eller aluminium behöver inget underhåll. Det är endast fönster som har träkarmar och fönsterbågar av trä som kräver underhåll. Det är träet som förstörs av väder och vind. Tyvärr mår inte träet bra av plastfärg, vilket gör att träet ruttnar under plastfärgen. Då krävs det att träet får linoljefärg för att inte ruttna under färgen. Linoljefärg hjälper träet att andas. Däremot kräver linoljefärgen mer frekvent underhåll än plastfärgen.

Återanvänd gammalt material

Som snickare är det också viktigt att lära sig återvinna material i större utsträckning än tidigare. Vi behöver alla återanvända och återvinna material mer än förut. Ska Sverige vara med och uppfylla de miljökrav som har ställts i det globala klimatavtalet om att jordens medeltemperatur inte ska höjas med  än 2 grader fram till år 2020, om två år, bör vi agera mer miljövänligt än vad vi gör i dagsläget. Då kan det vara bra att lära sig renovera fönster. Det är en stor efterfrågan på snickare som har den kompetensen. Läs mer här om att arbeta med fönsterrenovering i Stockholm.

2 Apr 2018