Vet mer om åderbråck

Åderbråck är vanligt bland befolkningen. Det är inget ovanligt problem och det finns olika metoder för att behandla det. En modern variant är att i första hand göra en ultraljudsundersökning för att ställa rätt diagnos. För själva behandlingen kan man, vid större åderbråck, använda sig av en värmebehandling (ultraljudsledd) med en radiofrekvenskateter.

Men det är inte alltid detta krävs. Ibland kan det räcka att helt sonika täppa igen vidgade kärl med skum. Skummet fungerar som ett slags lim och råder bot på problemen ganska snabbt. Det är dock inte helt ovanligt att ovanstående behandlingar används i kombination med varandra.

Det är ärftligt

Många känner kanske inte till det, men åderbråck är ärftligt. I korthet innebär tillståndet att en ådra har blivit utvidgad till en grad som inte är normal. För den som drabbas innebär det inte bara praktiska hinder, utan även estetiska. Att svullnar upp i ben och fötter och att man har en trötthetskänsla är vanliga problem som åderbråck kan föra med sig.

Det här blir särskilt tydligt i vissa situationer, till exempel när det är varmt och man har stått upp en längre tid. Som nämnt ovan är det något ärftligt. Om du är kvinna är sannolikheten högre (fyra gånger högre, närmare bestämt) att du drabbas jämfört med om du är en man. Inte sällan framträder tillståndet efter en graviditet och hos dem som står och går mycket i sitt arbete. Det försvinner inte av sig självt med tiden, utan behöver behandlas för den som lider av det.

Även enklare behandlingsmetoder finns. Det kan vara aktuellt om man inte lider särskilt mycket av det – kanske har man lindriga symptom – men ändå vill minska det lite. Det kan till exempel göras genom att undvika åtsittande skor, strumpor och kläder. Populärt är att använda sig av en stödstrumpa, som genom att ge ett jämnt tryck på benet kan minska svullnad.

Även om lämpliga, moderna behandlingsmetoder också finns, är det givetvis alltid av intresse att istället förebygga problemet.

Det är inte farligt

Åderbråck är inte livsfarligt i sig, men det kan däremot påverka livskvaliteten på ett negativt sätt. Det är ingen som dör av det som primär orsak, och det ger till exempel inga farliga blodproppar som en del kan oroa sig för. Med det sagt kan man alltså må bättre efter att ha blivit av med det, eftersom dess symptom kan påverka en negativt såväl estetiskt som praktiskt.

14 May 2019