Vårt klimat kräver högre kunskaper om bilkörning

Det är stor skillnad på att köra bil under sommaren jämfört med att köra under vinterhalvåret. I Sverige så är det viktigt att kunna klara av båda dessa årstider. Vädret och årstiderna ställer högre krav på våra kunskaper som bilförare och de ska också göra så - om vi inte lärde oss hur man kör en bil vid exempelvis halka, vid snöstorm eller vid spöregn så skulle olycksrisken vara betydligt högre. 

Man kan - som ung - snegla avundsjukt mot exempelvis Australien och USA där man har andra upplägg för sina körkort, man kan tycka att det är för höga krav och att exempelvis halkbanan är onödig - en slags bromskloss som står i vägen för det efterlängtade körkortet. Halkbanan fyller en extremt viktig funktion. 

“ Hur agerar du vid plötslig ishalka, hur gör du om något vilt befinner sig på vägen? Du får ovärderliga kunskaper som du har nytta av resten av livet. Halkbanan är ett måste “ 

Att lära sig framföra sin bil vid halka och exempelvis snö är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna sätta sig bakom ratten. Många pekar på att detta är nödvändigt i exempelvis Norrland och att man i Stockholm och södra delarna av landet inte har samma behov av att klara av halkbana som ett moment i körkortsutbildningen. Men, man glömmer här att halka kan uppkomma som en följd av vattenplaning och ett oljeläckage. Dessutom: hur ofta snöar det inte i Stockholm och hur många dagar per år har inte minusgrader där? 

Halkbana i Stockholm - mer än en formalitet

Man ska inte glömma att en genomförd halkbana ger ovärderlig kunskap kring hur man ska manövrera ett fordon - i varierande fart - då halka uppstår. Denna kunskap sätter sig direkt i ryggmärgen och gör att du i framtiden - vid exempelvis en hal korsning - kan köra din bil så att ingen tar skada. 

“Efter avslutad halkbana har föraren lärt sig om bilens egenskaper. Vikten av att hålla en lägre fart och därmed parera sladdar och eventuella hinder blir mer påtaglig “ 

Dessutom - och detta är viktigt: en genomförd halkbana lär dig också vikten av att köra lugnt och tryggt. Det är vid den du inser vilka risker som finns längs vägarna och hur svår en bil är att framföra vid sämre väglag. Medvetenheten kring detta blir ett uppvaknande för många. Först kör man på tok för fort, får sladd och klarar inte att undvika hindret framför. Nästa gång kör man långsammare och mer kontrollerat, man undviker sladden och parerar det hinder som finns. Däri ligger också vikten av halkbana i Stockholm: att inse sina egna begränsningar och bilens alla egenskaper. Inte minst vid sämre väglag. 

29 Dec 2017