Värmepumpar – bra för både plånboken och miljön

Det blir allt populärare att installera värmepumpar i Malmö. För villaägare vars olje- eller pelletspanna sjunger på sista refrängen blir en värmepump ofta det självklara valet. Likaså för den som tidigare haft direktel för att värma upp huset men letat efter ett miljövänligare och billigare alternativ. Särskilt i Malmö är förutsättningarna för värmepumpar mycket goda. Malmö har ett milt klimat och blir det kallt på vintern är det inte i långa perioder. Under vår, sommar och höst lagras solvärme i jorden och vattnet, och luften är så mild att värme kan utvinnas året om.

Malmö och Skåne har de bästa förutsättningarna i Sverige för att installera värmepumpar, möjligen med undantag för bergvärmepump. Berggrunden under Malmö består mestadels av poröst berg med hög kalkhalt och för att nå ner till solitt berg måste man borra mycket djupt, vilket så klart blir väldigt dyrt och sällan ekonomiskt försvarbart. Men för den villaägare i Malmö som installerar jord-, sjö-, eller luftvärme finns mycket att vinna, både ekonomiskt och miljömässigt.

Moderna värmepumpar

Att ta till vara på den solenergi som lagras i marken och vattnet under sommaren, och på vintern omvandla den till värme till våra hus, är en teknik som funnits ganska många år nu, men ständigt förfinas. Moderna värmepumpar är oerhört effektiva på att växla upp värme, vilket gör att man med ett optimalt dimensionerat system kan försörja även ett stort hus enbart med till exempel jord- eller sjövärme. Luftvärmepumpen kan antingen kopplas till från- och tilluftsventilation, eller till ett vattenburet system med radiatorer, golvvärme eller både och.

Jordvärmepump utmärkt i Malmö

Bergvärme är som nämnts tidigare oftast inte optimalt i Malmö, men det går att utvinna markvärme även genom att gräva ner kollektorslingan på bara en meters djup och koppla den till en värmepump. Jordvärme är perfekt i Malmö, här går tjälen aldrig ner mer än någon centimeter och en jordvärmepump kan utvinna solenergi ur marken hela vintern. Att installera jordvärme kräver att man måste gräva på hela tomten, vilket så klart blir dyrt, men i gengäld sänks värmekostnaderna betydligt.

Sjövärme självklart för den som har strandtomt

Bor man vid en sjö där man kan gräva ner kollektorslingan på sjöbottnen är detta antagligen det bästa alternativet. Även i ganska grunda vattendrag sjunker bottentemperaturen ytterst sällan ner mot nollan, vilket gör att värme kan utvinnas under hela vinterhalvåret. På sommaren kan man dessutom i stället få svalka genom att låta värmepumpen dubbelarbeta som luftkonditionering.

Få hjälp med värmepumpar i Malmö

Anlita en VVS-firma i Malmö som erbjuder installation av värmepumpar, och be om hjälp med att utreda vilken typ av värmepump som passar bäst för din tomt och ditt hus. En värmepump kan även kombineras med andra värmekällor, som till exempel solpaneler. EN VVS-firma kan hjälpa till med att rita på och dimensionera ett sådant system.

Att installera en värmepump innebär både en sänkning av dina energikostnader, och samtidigt en insats för miljön. Om det börjar bli dags att byta ut ditt gamla värmesystem, välj en värmepump.

Här kan du läsa mer om värmepumpar.

18 Oct 2019