Värdepappershandeln har blivit säkrare

Att finansvärlden är en djungel har nog de flesta anat. Vi är vana att se skildringar av börsen och handeln med värdepapper i filmer som Wall Street och den snarlikt betitlade Wolf of Wall Street. Men den övervägande delen av handeln med optioner, aktier och andra typer av finansiella instrument sker under, om inte lugnare så åtminstone mer kontrollerade former. Särskilt sant har det påståendet blivit sedan EU i januari 2018 fick igenom skärpta regler för värdepappershandel, där det bland annat slås fast alla företag och juridiska personer måste kunna identifiera sig med en särskild kod, kallad LEI, när de vill utföra en transaktion.

Alfanumerisk identifierare

En LEI-kod fungerar som ett digitalt id-kort som den som vill utföra transaktionen måste identifiera sig med. Koden är alfanumerisk, det vill säga den innehåller både bokstäver och siffror, och den är tjugo tecken lång. Båda parter i en transaktion måste identifiera sig med sin LEI-kod och all information om transaktionen skickas sedan till berörda myndigheter i det land där säljaren bor, som till exempel Finansinspektionen i Sverige.

Det här innebär att myndigheter över hela världen har fått ett verktyg att spåra finansiella transaktioner över nationsgränser, något som tidigare varit mycket svårt. Att se vad en medborgare haft för sig på den internationella finansmarknaden krävde att omfattande detektivarbete, och varje land höll sig med sitt eget system för övervakning av finanshandeln vilket gjorde det mycket svårt för utländska myndigheter att få ut någon information. I och med att LEI-koden infördes finns nu ett internationellt system för övervakning av finansmarknaden som alla länder kan dra nytta av. Det minskar risken för skattebrott, valutabrott och bedrägerier och det har gjort värdepappershandeln.

Enkelt att registrera LEI

Att få en LEI-kod är inte komplicerat för ett företag, och det är inte heller komplicerat att använda den. LEI-koden är inte tänkt att komplicera för den som handlar med värdepapper, utan tvärtom ska det förenkla och göra systemet mer transparent. Allt du behöver göra om du vill ha en LEI-kod till ditt företag är att registrera företaget hos en LEI-leverantör och sedan fylla i en ansökan. Efter några veckor får du din 20 tecken långa kod och kan börja handla med värdepapper på egen hand.

Om du handlar med värdepapper genom ett ombud, som till exempel din bank eller en privat aktiemäklare, kan du registrera koden där och ge dem en fullmakt att handla med värdepapper i ditt ställe.

En säkrare värld med LEI

Det känns tryggare att handla med värdepapper i en värd där LEI finns. Det var på tiden att EU tog initiativet till en internationell standard för registrering av finansiella transaktioner. Nu är det betydligt svårare för skumraskföretag och aktörer med orent mjöl i påsen att försöka utnyttja luddiga klausuler och smita igenom finansinspektionernas garn. Allt tack vare LEI!

Mer information finns att hitta på sajten https://www.leikod.nu.

25 Mar 2020