Våldtäkt – vad är det?

Trots en stor informationsmängd är det ändå de som inte till fullo vet vad en våldtäkt är. Och det är viktigt att förstå var gränserna går för detta brott.

Då och då sker det utredningar gällande antalet våldtäkter i landet. Och trots att det idag finns mycket information i ämnet, samt en mycket tydlig lagtext, så är det fortfarande ett stort mörkertal. Många väljer helt enkelt att inte anmäla våldtäkten för att de inte vill eller för att de inte vet att det skett en våldtäkt.

Så vad är det då som räknas som en våldtäkt? Vad ska ske för att du ska veta om att du blivit utsatt för detta övergrepp? Enligt formuleringen för våldtäkt är det något som innebär att en part i ett samlag, eller liknande sexuell handling, inte gett sitt samtycke till det.

Anmälan av våldtäkt

Det är inte alltid lätt för ett offer att anmäla en våldtäkt. Kanske har övergreppet skett inom en relation eller så kan det vara en händelse där förgriparen är en släkting eller nära vän. Och det finns även tillfällen då våldtäkten har skett när offret, och kanske även förövaren, är kraftigt påverkade av alkohol.

Men vad förutsättningarna än har varit så vill man inom rättsväsendet att en anmälan ska ske. Man menar att det är viktigt att offret tar det steget för sin egen del. Och även att samhället tjänar på att få veta vem som gjort ett sådant övergrepp och hur den personen kan straffas och/eller rehabiliteras så att det inte sker igen.

Ta reda på mer info kring våldtäkter på denna sida: våldtäkt.com

7 May 2023