Vad säger stockholmarna om sina handledarkurser?

En handledarkurs är något som alla blivande bilförare idag måste gå igenom. Den ska gås tillsammans med den handledare som ska lära ut den ädla konsten att köra bil. Även om det givetvis finns gemensamma kursplaner, skiljer sig utbildningen åt mellan olika trafikskolor i Stockholm. Många lockas säkerligen att välja den billigaste, men det är inte alltid det är det bästa valet. 

Goda betyg överlag

Generellt är betygen mycket goda för den första trafikskolan, som erbjuder handledarkurs i Stockholm, som vi tittar på. Deras handledarkurs har fått 111 omdömen, med ett helhetsbetyg på 4,6 av 5 möjliga. De flesta skriver att kursen var intressant och att den som höll i kursen var duktig. Som man kan utläsa hur helhetsbetyget har väldigt många gett 5 av 5 till den här trafikskolan. Den första som inte ger 5 av 5, utan 4 av 5, klagar på att prasslandet från karamellpapper störde undervisning lite grann. Den första vi ser som ger 3 av 5 i betyg ger kursen endast lovord – så det satta betyget tycks inte riktigt spegla upplevelsen. 

Central handledarkurs i Stockholm får goda betyg

En annan trafikskola som erbjuder handledarkurser vi tittar på, ligger centralt i Stockholm. Även de får mycket goda betyg och en helhet som liknar den första trafikskolan, som nämns under rubriken ovan. Dock finns det några fler negativa omdömen här. Om de verkar vara befogade eller inte är upp till var och en att avgöra. En klagar till exempel på att han fick en känsla av att utbildningen gick ut på att skrämma handledarna till att köpa lektioner. Ägaren av trafikskolan svarar på detta och tycker det är tråkigt att höra. 

En annan kund, som presenterar sig som pensionerad försäljningschef, klagar på att behovsanalysen var otillräcklig och att de inte försökte sälja på honom extra lektioner. Vidare påpekar han att han som kund fick sköta ”avslutet”. Till detta svarar trafikskolan att det var tråkigt att de valde att lyssna på hans önskemål vid tillfället, och att han är välkommen åter. 

Nästan alla får gott betyg

Den tredje körskolan i Stockholm som erbjuder handledarkurs får, även de, mycket goda betyg. Att hitta en körskola som har övervägande negativa kommentarer är svårt. Dock är det just den här handledarkursen som får sämst betyg av alla, även om de faktiskt får 4 av 5 i helhetsbetyg (alla omdömen samlade). De flesta tycker att det är bra, men vissa menar att handledarkurserna inte har varit särskilt givande, eftersom det inte varit så förberett. En del andra menar att de redan hade kunskaperna sedan tidigare, varför det inte upplevdes särskilt givande. 

3 Jun 2018