Vad gör samhället om våld förekommer i familjer?

Förekommer det våld i familjen och det är bevisat, på så sätt att till exempeln polisen har gripit in och det har förekommit våld precis när polisen är på plats så att polisen mer eller mindre ä vittne till våldet som har ägt rum i en familj, och skador är dokumenterade av läkare och barnläkare till exempel, då brukar socialtjänsten kunna hjälpa till så att mamman och barnen kan få bo på skyddat boende, som socialtjänsten betalar men inte driver själva, utan drivs av ideella krafter. Däremot brukar inte socialtjänsten ingrip om barnet ska umgås med sin pappa, trots att pappan bevisligen har varit våldsam. Det gör att många barn är tvungna att umgås med en våldsam pappa.

Vad kan man göra om ena föräldern är våldsam?

Det bästa man kan göra om en av föräldrarna är våldsam är att skaffa sig världens bästa advokat. Sedan inleda en vårdnadstvist där man försöker skydda sitt barn via lagens väg, och att få en tingsrätt att förstå att den andra föräldern är våldsam och på vilket sätt barnet bör skyddas mot våldet. Är det en riktigt duktig advokat lyckas han, eller hon övertyga rätten om att barnet behöver skydd. Går det inte den lagliga vägen via en vårdnadstvist, kan den andra föräldern försöka förmå socialtjänsten att skydda barnet mot den förälder som är våldsam. Socialtjänsten kan försöka få den som är våldsam att frivilligt gå med på att låta barnet bo hos den andra föräldern, och frivilligt gå med på att träffa barnet, till exempel i sällskap med någon från socialtjänsten. Men att tvinga någon att göra som socialtjänsten vill, eller som den andra föräldern vill, det går inte.

Rätt advokat kan avgöra om du kan skydda ditt barn 

Har du bara rätt advokat kan det betyda skillnaden mellan att kunna skydda ditt barn och inte kunna det. Det kan innebära skillnaden mellan om ditt barn får växa upp i fred eller måste växa upp med våld. Det som en advokat kan göra innebär stora skillnader för barn om barnet har en våldsam förälder. På andra sätt är det nästan omöjligt att skydda barn. Som privatperson på egen hand är det så gott som omöjligt. Juridiken är så pass sträng och tvingar de flesta barn att antingen bo med eller umgås med en förälder, trots att hon, eller han är våldsam. Det är därför som rätt och kompetent advokat är så viktigt. Läs mer här om både gemensam och enskild vårdnad och hur du kan anlita en duktig advokat.

21 Jan 2019