Vad är gjutasfalt?

Någon som har läst Mikael Niemis bok om (sin) en ung mans uppväxt i Torneå? Den börjar storstilat när asfalten kommer till hans barndomsstad. Asfalten fick stå som symbol för det moderna samhället, förändringen från en sömnig landsort till den moderna stad den senare skulle bli. För alla som växte upp under 1950-talet kanske symboliken känns igen. Det är stor skillnad på en bilväg som har gått från att vara en bilväg med grus till bekväm asfalt. Asfalten gjorde det möjligt för bilarna att färdas snabbare än 50 kilometer i timmen till de hastigheter som vi kör i numera. Allt tacka vare asfalten. Asfalten har därför fått stå som symbol för den snabba tillväxten av bilismen och de snabba transporterna.

Använda asfalt till annat än vägbeläggningar

Det finns andra användingsområden för asfalten än vägbeläggningar. Asfalten kan anta olika karaktär och form för olika syften. Asfalten är gjord av bitumen och krossat sten där bitumen står för limmet och det som håller ihop stenarna i den. Innan materialet läggs ut på vägarna kallas det asfaltsmassa och för att bitumen, limmet inte ska stelna, hålls den varm tills den har lagts på plats. Bland annat kan man använda asfalt, en sort av asfalt som kallas gjutasfalt och som innehåller bitumen, som i vnalig asfalt, men med tillsats av polymerer. Vidare blandar man i välgraderat stenmaterial bestående av filler, sand och i vissa fall även finmakadam. Den slags gjutasfalt används bland annat till tätskikt som kräver att det hålls mycket torrt. Gjutasfalten har mer bindemedel i sig och finmaterial vilket ger en helt tät produkt utan hålrum.

När och vad kan man använda gjutasfalten till?

Den som behöver täta terasser, eller täta och isolera i byggnader kan använda sig av gjutasfalt. Den behöver inte på samma sätt slätas ut, efter att den har lämnat sin varma behållare utan kan formas på önskat sätt. Den är formbar och mycket praktisk på så sätt att använda just för isolering av olika slags väta. Gjutasfalten tillverkas i ett gjutasfaltsverk och kommer till byggplatsen på liknande sätt som den heta asfalten, i en varm behållare och stelnar sedan i kyla. Den kan man på annat sätt färga, så att den smälter in med byggnaden, bron eller vilken konstruktion den nu ska isolera. Gjutasfalten kan man blanda i metall och slipa efter önskad design. Gjutasfalten är tätare, och behöver inte packas såsom vanlig asfalt kräver. Här kan du läsa mer om hur du kan utnyttja gjutasfalten för dina behov av konstruktionsisolering.

5 Nov 2018