Utbilda dig till frisör på Skärgårdsgymnasiet

frisör

På Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga finns Hantverksprogrammet där eleverna väljer inriktning mot det hantverk man är intresserad av. Detta mellan Stylist, Hudvård eller Frisör. Om du bor i Åkersberga är därmed Skärgårdsgymnasiet ett givet val om du vill utbilda dig till frisör.

Om utbildningen

Samtliga hantverksprogram på skolan är av praktisk karaktär. Här varvas teori och praktik men man värdesätter den praktiska delen extra högt vilket betyder att eleverna får jobba en stor del praktiskt för att lära sig yrket på detta sätt. Inom utbildningen är det därför alltid minst 15 veckors praktik. Det är då praktik hos någon frisör i Åkersberga. I vissa fall kan det även gå att få praktik i annan stad om det är praktiskt genomförbart.

Utöver att lära sig klippning, färgning och olika behandlingar lägger man även stor vikt vid kundbemötande. Frisör är ett tjänsteyrke där kontakten med kunderna är otroligt viktigt för att kunna få långsiktiga kundrelationer.

Mycket nöjda elever

I en presentationsfilm av frisörutbildningen nämns att 9 av 10 av de elever som gått här varit ”mycket nöjda” med valet av skola. Man har därmed hittat en inriktning som både är attraktiv för eleverna och ger dem den grundläggande kunskapen som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden.

Läs mer om utbildningen på Skargards.se – Utbildningar - Frisör

Om Skärgårdsgymnasiet

Skärgårdsskolan är en gymnasieskola i Åkersberga som grundades 2008. De som då var med och startade upp skolan var ett par lärare som tidigare jobbat på Röllingby Gymnasium. Redan från start valde man att ha en tydlig praktisk inriktning. Men då fanns det enbart tre inriktningar dvs. Hantverk (frisör), Bygg samt El. Idag har skolan vuxit och har betydligt fler inriktningar att välja på.

På dess hemsida presenteras skolan med en vision om att alla elever som gått på gymnasiet ska vara ”anställningsbara efter sina studier”. Det kan man även bli med praktiska utbildningar där praktiken är en stor nyckel till kommande anställning. Under praktiken får eleverna jobba med de praktiska kunskaperna, möta kunder och skapa kontakter i näringslivet.

Praktiktiden är något som skolan aktivt jobbar med och det är även en del av deras vision att öka ungdomarnas engagemang under denna tid. Detta då de allra flesta vuxna vet att kontakter och erfarenhet är extremt viktigt i arbetslivet. Det gäller även att ungdomarna har med sig det tänket och ser praktiken som nyckeln till frisöryrket.

8 Mar 2019