Stabil ekonomisk plan för BRF

Med en stabil och noga utformad ekonomisk plan kan en BRF skapa trygghet för föreningen, men även för alla medlemmar. Men hur ska den utformas på rätt sätt?

Antingen man har en BRF för småhus eller för ett flerbostadshus, så har man ändå samma ansvar att hålla en stabil och noga utformad ekonomisk plan. En plan som sträcker sig ganska långt framåt och som tar höjd för allt man planerar att göra, och även allt som man inte ens vet om kan ske.

Det kan vara underhåll, reparationer och utbyten som man vet kommer att hända. Eller som man misstänker kan komma att ske. Och det kan drabba medlemmarna mycket hårt ifall man inte har ekonomin i föreningen, utan behöver få extra pengar från varje medlem, för att kunna lösa det som behövs.

En klok ekonomisk plan för BRF

De flesta BRF har endast en källa för intäkter, och det är den summa som föreningens medlemmar betalar in varje månad. Den summan behöver man för den löpande driften. Men det är inte enbart det löpande som kostar, när man har en byggnad av något slag. Och därför kommer man ta höjd för allt sådant, i en ekonomisk plan för BRF.

Det kan vara utbyten av vitvaror i tvättstugan, underhåll av värmepannor eller utbyte av avloppsstammar. Sådant som man behöver ha pengar till när det sker, även om det kan ligga tio eller femton år framåt i tiden. Allt för att medlemmarna och föreningen ska känna sig trygga med allt som kan tänkas komma.

3 Mar 2023