Solcellspaket – egen elproduktion

Din kostnad för elektricitet kan ändras från dag till dag. Varför inte ta problemet i dina egna händer och installera ett solcellspaket på ditt villatak?

Den tiden är förbi när kostnaden för el drabbade familjeekonomin endast marginellt. Idag har samhället fokus på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser till atmosfären. Tunga industriprocesser ska bli fossilfria och istället ersättas med el från förnybara källor. Våra bilar ska inte längre drivas med bensin och diesel utan med elbatterier.

Omvandlingen till ett fossilfritt samhälle är naturligtvis positiv, men den ställer nya krav på den enskilde individen. Villaägare måste se om sina hus. Det blir dyrt att värma upp hus med högvärdig energi via direktverkande el. Att installera en luft-luftvärmepump kan vara ett alternativ även om värmepumpen kräver el.

Solcellspaket – självhushåll med el

Ett konstruktivt sätt att bekämpa ökade kostnader för el är att utnyttja solens ljus. Bara för några år sedan betraktades det som en utopi som endast miljövänner förfäktade. Den tekniska utvecklingen har varit dramatisk under de senaste tio åren och idag är det fullt realistiskt att installera solcellspaket för villa. Men går det verkligen att få ut tillräckligt med el även på våra breddgrader?

Sanningen är att vi i Sverige har många fler soltimmar än vad vi vanligtvis tror. Solen behöver inte ens lysa från en blå himmel hela tiden. Solceller tar även hand om ljus som strilar mellan molnen eller som reflekteras från snö. I dagens kostnadsläge blir ett solcellspaket återbetalt på cirka tio år. Den tekniska livslängden för anläggningen beräknas dock till trettio år.

22 Feb 2023