Solceller kan förbättra våra lantbruk

De stigande elpriserna slår inte bara hårt mot privatpersoner, utan även mot lantbruk. Installera solceller idag och få ner driftkostnaderna omgående.

Lantbruk är så mycket mer än att klappa gulliga kalvar, bo på landet och odla jordgubbar. Dagens lantbrukare möter många svårigheter, även i privatlivet. Storskaligt lantbruk kan inte bedrivas i stan och landsbygden idag har på många ställen blivit mycket isolerad.

På många ställen finns ingen lokaltrafik, det är långt till barnomsorg och sjukvård, samt att det krävs minst en bil per hushåll. Detta gör att många lantbrukare har svårt att bilda familj, samt svårt att få ekonomin att gå ihop, både inom lantbruket, men även privat. Det är därför viktigt att underlätta för dagens lantbrukare, så att de fortsätter att producera matvaror.

Solceller kan underlätta för lantbruk

Från jord till bord, skymningsbetande kor och stora kampanjer om att rädda insekterna, välja ekologiskt och tänka på miljön. Miljötänk är i ropet och det är modernt att välja närodlat och göra livscykelanalyser på sin konsumtion. Trots att gemene man verkar vara mer medveten än någonsin är det också allt svårare att vara lantbrukare.

Att driva lantbruk i dagens Sverige är kostsamt, inte bara ekonomiskt. Småskaliga lantbruk har mycket svårt att gå runt och det behövs allt större gårdar, mer åkermark och större maskiner. Detta påverkar givetvis lantbrukets ekonomi, speciellt med de skenande el- och drivmedelskostnader. Då kan det underlätta att installera solceller till lantbruk. Många gårdar har stora och många takytor att nyttja och det lönar sig fort att producera egen el.

31 Jul 2022