Skillnaden mellan vårdnadstvist och umgängestvist

Vad är skillnaden mellan en vårdnadstvist och en umgängestvist? Hur går det till när en tvist mellan två föräldrar ska redas ut? Vem är det som ska vara i fokus när det gäller tvister om barn?

Det är inte lätt att vara förälder och det är ännu svårare om en separation sker. Oftast är det endast den ena som vill separera och det kan göra att den andra blir väldigt ledsen och förkrossad. Det kan vara att det finns starka känslor kvar för den andre eller att man har en dröm om kärnfamiljen som därmed går i kras.

I vissa fall kan det även vara så att man inte vill vara utan barnen, vilket gör att man mår väldigt dåligt vid en separation. Eller så kan det helt enkelt vara alla dessa anledningar och även andra som exempelvis ekonomin. Då kan det vara extra svårt att samsas när det gäller barnen. Men det kan även vara så att det finns missbruk eller våld i relationen. Ett våld som enbart går ut över den andra föräldern eller kanske också barnen.

Separerade behöver hjälp och stöd under en vårdnadstvist

Om man som förälder känner att samarbetet med den andre inte fungerar så finns det sätt att få hjälp och stöd. Först och främst är det till Socialtjänsten som man ska vända sig. Där går det att få hjälp med samarbetssamtal, där en socialassistent ihop med båda föräldrarna försöker reda ut hur man kan få ett bättre föräldraskap ihop. Går inte det, och man känner att det måste ändras, så går det att ta upp ärendet i rätten.

Som förälder ska du då kontakta en advokat för att få all den hjälp och det stöd som du behöver. Men innan du kommer så långt så kommer du och advokaten tillsammans reda ut vad det är som du vill uppnå. Viktigaste personen som ska stå i fokus är barnet, och då är frågan vad som är bäst för det. För det handlar inte om bekvämlighet eller sårade känslor hos en förälder. Utan om barnets bästa.

Det går att välja mellan vårdnadstvist och umgängestvist. Som förälder kan du ha umgänge med ditt barn utan att du har vårdnaden. Men vad innebär då de två? Vårdnad handlar om att ha ansvar för ett barn, som skolgång, sjukvård med mera. Umgänge handlar om att få träffa barnet. Så det är viktigt att man vet den rätta definitionen.

26 Aug 2021