Säkra upp fastigheten med rätt brandskydd

Det händer aldrig oss. De orden kan många relatera till och det bygger upp en slags falsk trygghet. För, olyckor händer och inte minst så gäller detta bränder. En plötsligt brand kan ödelägga en hel fastighet och har man exempelvis sitt företag inom ramarna för denna - ja, då kommer man också, till mångt och mycket, att tvingas börja om från noll.

Det är en av anledningarna till varför man alltid ska se över frågan om brandskydd och vidta lämpliga åtgärder för att kunna förhindra att en brand A) sätter igång och B) sprider sig.

Det senare är en viktig aspekt vad gäller brandskydd. Att en brand startar är illa - men lika illa är att den ges möjlighet att sprida sig vidare. Kan man - genom rätt brandskydd - förhindra spridning så kan man också isolera skadorna till en mindre del av fastigheten och därigenom också ge sig själv chansen att komma på fötter snabbare. Det handlar om en riktigt bra försäkring och en viktigt investering att ta.

Hur ser ditt brandskydd ut idag?

Brandskydd kan ses ur många olika perspektiv. En del av detta ska redan finnas och utgöra en del av konstruktionen i en fastighet. Med rätt material och med rätt uppbyggnad så ska en brand inte kunna sprida sig till andra, närliggande, byggnader och där exempelvis utrymningsvägar ska kunna säkras. Samma sak gäller för stabiliteten: en byggnad ska inte kollapsa - den ska behålla sin stabilitet under en längre tid, även om det brinner.

Det brandskydd du som fastighetsägare ska fokusera på handlar om att se till att det finns larm och släckutrustning på plats. Larmet räddar liv - och släckutrustningen ger dig en möjlighet att kunna förhindra att branden sprider sig. Där handlar det givetvis om en avvägning också: du ska inte riskera ditt liv för att släcka en brand - det är viktigare att sätta sig själv och andra i säkerhet. Släckutrustning kan även innebära sprinklers och rökluckor. Att det finns utrymningsvägar - tydligt markerade - är en annan viktig del av ett brandskydd. Brinner det så ska man veta exakt var man ska springa ut - även om det är mörkt.

Har du ett brandskydd på plats? Om inte så är det verkligen dags att ta tag i den frågan. Anlita ett företag som specialiserat sig på området och låt dem göra en bedömning av vad ni behöver!

Anlite experter på brandskydd genom att besöka www.brandskydd.nu.

2 Feb 2023