Så vill stockholmarna ha det i sina hem

Ett stort möbelföretag har gjort en stor rapport som undersöker hur Stockholmarna lever. Eller åtminstone vill leva, om de får välja själva. De tittar bland annat på hur man sköter sin hemstädning i Stockholm och hur ofta man bråkar om densamma.

I staden finns stor variation i hur ofta man gör sin hemstädning, även om de allra flesta gör det en eller flera gånger i veckan. Det var dock fler ämnen än hemstädning som var på tapeten. Bland annat frågade man vad som är viktigast i hemmet, hur ofta man kastar prylar och hur ofta man bråkar om städningen.

Tryggheten sätts främst

Kanske upplever många boende i Stockholm att det finns en viss otrygghet i staden. Det viktigaste för stockholmarna är nämligen att hemmet ska vara tryggt. Strax därefter är det dock viktigast att det är enkelt att ta hand om. 62 procent av de som svarat i undersökningen säger att de har så mycket saker i hemmet att det blir svårt med organisationen.

Olika skäl till att man vill ha färre prylar

De som sa att de hade för mycket saker i sitt hem fick också svara på varför de skulle vilja ha mindre prylar i hemmet. 62 procent svarade att de helt enkelt hade för mycket saker. En tredjedel sa att färre prylar i hemmet skulle göra deras hem vackrare, medan ungefär en femtedel svarade att färre saker skulle göra dem lyckligare. Två procent svarade att de skulle få en förhöjd social status av att göra sig av med grejer.

Hemstädning varannan vecka

Vanligast för boende i Stockholm är att man gör sin hemstädning en gång varannan vecka, som 37 procent svarar att det gör. Det är dock inte många färre (29 procent) som säger att de städar veckoligen. De svarande har även fått berätta hur ofta de bråkar om sin hemstädning. Det visar sig att det är nästan 70 procent som sällan bråkar om städningen, och att ungefär åtta procent gör det en gång i veckan.

 

Hur ofta man anlitar en firma för sin hemstädning i Stockholm framgår inte av undersökningen. Däremot är det tydligt att boende i Stockholm med kranskommuner använder rut-avdraget flitigast i hela landet. Visserligen kan avdraget användas för andra tjänster än hemstädning, men med hög sannolikhet är det just som, åtminstone till stor del, ligger bakom det höga användandet av RUT. Detta just eftersom det är en så pass vanlig tjänst att anlita.

23 Jan 2018