Så undviker du misshandel: Viktiga åtgärder för personlig säkerhet

Att vara medveten om din omgivning är nyckeln till att undvika farliga situationer. Genom att vara uppmärksam på din omgivning kan du identifiera potentiella risker och agera i förebyggande syfte. Här är några viktiga åtgärder för att skapa medvetenhet:

Observation och intuition: Lyssna alltid på din intuition och observera dina omgivningar. Notera eventuella ovanliga eller misstänkta beteenden hos personer omkring dig.

Kommunikation: Håll dig i kontakt med familj och vänner, och informera dem om dina planer och din position. Detta kan vara till hjälp om något skulle hända och du behöver hjälp.

Välj säkra platser: När du rör dig i en okänd miljö, försök att hålla dig till välupplysta och allmänt befolkade områden. Undvik att gå ensam på ödsliga platser eller genom okända områden.

Personlig säkerhet i vardagen

För att ytterligare öka din personliga säkerhet i vardagen rekommenderar vi följande åtgärder:

Självförsvarskurser: Att delta i självförsvarskurser kan ge dig färdigheter och självförtroende för att hantera farliga situationer såsom misshandel. Genom att lära dig grundläggande tekniker för självförsvar kan du snabbt agera om du hamnar i en hotfull situation.

Mobiltelefon: Ha alltid din mobiltelefon laddad och tillgänglig. Genom att ha en fungerande mobiltelefon kan du snabbt kontakta hjälp om det skulle behövas.

Säkerhetsappar: Det finns flera säkerhetsappar tillgängliga för smartphones som kan vara till hjälp vid behov. Dessa appar kan till exempel aktivera en nödsignal eller skicka din position till utvalda kontakter om du befinner dig i en farlig situation.

1 Jun 2023