Så kan du vara miljövänlig som villaägare

Som husägare är det faktiskt en hel del som man kan göra, som är mer miljövänligt än annat. Den gångna sommaren har för många varit en ögonöppnare om att klimatet håller på att förändras. Oberoende vad förändringarna beror på, är det trots allt en teoretisk omöjlighet att tänka sig att jordens resurser ska kunna räcka till för den allt större befolkningsmängden som vi ser. Så många människor som vi är just nu, har vi av förklarliga skäl aldrig varit förut. Så många som ska dela på de begränsade resurser som jorden förser oss med, har vi aldrig varit förut, vilket ställer krav på oss, människor, som aldrig förut. Det gör att vi alla måste tänka om, på vilka sätt som vi kan spara på energitillförseln och komma ur beroendet av fossila bränslen som åstadkomma fler växthusgaser. Då finns det några bra knep som alla villaägare kan göra. Här tar vi upp några av dem.

1. Skaffa solceller och bli egna elproducenter

Bland det allra mest kostnadseffektiva och kloka som vi som elkonsumenter kan göra är att skaffa oss solceller och bli våra egna elproducenter. Det kostar en del att bli miljövänlig villaägare, men det som vi investerar i miljövänliga solceller har på sikt så pass miljövänliga konsekvenser att det lönar sig, inte bara för dig som villaägare, utan för resten av samhället och människosläktet. Här önskar vi att alla kunde bli miljövänliga elkonsumenter och kunde tillgodogöra sig miljövänlig el på samma sätt.

2. Skaffa bergvärme och få ner uppvärmningskostnader

På samma sätt är bergvärme lika miljövänligt som att skaffa sig solceller för elkonsumtionen, men när det kommer till att värma upp våra hem. Det är dock något begränsat att kunna tillgodogröa sig bergvärme som villaägare. Det är inte alla som bor nära berg som lämpar sig för bergävärme. Däremot är det en bra sak att ta reda på om det går, eller inte. Finns det minsta lilla chans, är det ändå värt chansen, då fördelarna är så pass stora och överskuggar nackdelarna. Det man dessutom måste ha i tankarna är att kostnaderna sänks med tiden rejält med bergvärme. Ju längre tid som går, desto mer lönar sig investeringen i bergvärme. Som villaägare gäller det också att tänka framåt, och att en villa med bergvärme kommer att bli så mycekt mer värd än utan bergvärme.

3. Renovera mera hemma

Den sista aspekten som vi vill ta upp här är att renovera mera, än att konsumera. Vi river väldigt gärna ut allt som är gammalt och installerar nytt, men i längden är det trots allt ohållbart. Då är det viktigare att återanvända, renovera och använda det vi redan har. Här tänker vi både på fönsterrenovering, takrenovering och till exempel golvslipning. Här kan du läsa mer om hur du kan få tag i golvslipning i Stockholm.

5 Feb 2019