Så arbetar man med balpressar

En balpress kan man använda på många olika sätt. De allra flesta av oss som bor i Sverige, tänker nog på de vita "sockerbitar" som vi ser på olika åkrar under somrarna. Det är vit plast som man har lagt på hårt sammanpressat hö, och som genom att läggas i plast, behålls till vintern så att korna  och andra fän ska få mat. Genom att låta höt sammanpressas i en balpress får man höt att rymmas i en lada tills det är dags att mata korna med friskt och saftigt hö.

Men få vet om att man även kan ha balpressar till annat. Det går att använda balpressar även till att pressa skräp, så att skräpet tar mindre plats. I en livsmedelsaffär, till exempel, där man får väldigt mycket av det livsmedel som man säljer i stora kartonger, kan man behöva en balpress som pressar ihop alla kartonger så att de blir mindre och mer hanterbara. När kartongerna blir mindre, så kan man förvara fler kartonger på en mindre plats, tills det är dags att återvinna kartongmaterialet till nya och fräscha kartonger.

Man kan pressa plast på samma sätt

På samma sätt kan man pressa ihop plast och sända det till återvinning. Plasten kan bli ny och fräsch plast, om man så vill. Genom att pressa ihop plast, kartonger och annat skräp blir det lättare att hantera. Och kan man lättare hantera skräpet så behöver man inte transportera det lika ofta till återvinningen och det ger miljövinster det också. En balpress ger många miljövinster med andra ord. Sedan finns det olika slags balpressar; sådana som fungerar på ett vertikalt sätt, som fungerar på ett horisontellt sätt och så balpressar som fungerar som kanalbalpressar. 

Balpressar bidrar till ordning och reda

Den som någon gång har besökt ett skräprum, vet hur stökigt det kan vara där. Så bör en livsmedelsaffär inte ha det. Det kan ge upphov till råttor och skadedjur i livsmedelsaffären. Håller man ordning och reda bland sitt skräp, och håller ytorna rena, så vill inte råttorna komma dit. Därför bidrar en balpress till att hålla ordning och reda i ett skräputrymme. Det finns även fler saker som man kan göra i ett skräprum; ha en avfallskvarn, som mal ner avfall. Man kan se till att ha container med ordentliga lock, så att råttorna inte hittar dit och man kan städa regelbundet i skräprummet – allt för att förhindra råttor och skadedjur hitta dit. Läs mer om balpressar på: balpressstockholm.se.

12 Feb 2020