Rusta och matcha hjälper dig att hitta drömjobbet

Få hjälp att hitta jobb med Rusta och matcha – en smart tjänst som gör arbetssökandet mer inspirerande och lockande när du får kontakt med rätt arbetsgivare.

Med arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha får du hjälp att hitta det jobb du vill ha. Genom sin personliga profil kan man attrahera rätt arbetsgivare. Den som söker arbete kan genom sitt CV och sina kompetenser få en snabbare väg till drömjobbet. Rusta och matcha är ett inspirerande verktyg som motiverar den som ska ut på arbetsmarknaden eller står i begrepp att återvända till den.

Hos Rusta och matcha hittar man erfarna jobbcoacher som har hjälpt många människor att komma ut i arbetslivet eller att framgångsrikt byta karriär. Genom att boka ett möte med någon av dessa coacher kan du som arbetssökande få det stöd du behöver för att sticka ut på arbetsmarknaden som en stark resurs.

Steg för steg mot det rätta arbetet med Rusta och matcha

Börja med att ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att se om du kvalificerar för att hitta jobb med Rusta och matcha. De kan sedan boka ett möte med en av jobbcoacherna så att ni kan lägga upp en plan för hur ni ska hitta det jobb som du letar efter. Kom bara ihåg att ha ditt CV och alla andra väsentliga dokument uppdaterade.

När ni färdigställt din personliga profil, kommer din jobbcoach och du tillsammans att kunna attrahera rätt arbetsgivare för dig och förhoppningsvis ska du nu kunna hitta det jobb du alltid velat ha.

28 Mar 2023