Rörigt värre på Facebook för rörmokare i Haninge

Att marknadsföra sitt företag via olika sociala medier rekommenderas inom de flesta branscher. Detta både eftersom många rör sig dagligen inom dessa plattformar och för att kunderna gärna kontaktar företag via dessa kanaler. Men det betyder ändå inte att alla företag väljer att synas på detta sätt. En kontroll på rörmokare i Haninge (från oktober 2017) speglar detta tydligt.

Av de tre rörmokare som låg först på Googles var det inte ens alla som fanns på Facebook.

Rörmokare 1 – Har egen kanal på Facebook som lätt hittas genom att man söker på företagsnamnet. Det är däremot enbart 55 ”Likes” vilket kan bero på att sidan väldigt sällan uppdateras. Vid kontrollen under hösten 2017 var det senaste inlägget från januari 2014. En inaktiv Facebookprofil anses av många vara sämre än att inte ha någon alls.

Rörmokare 2 – Företaget har inte valt att ha en Facebook-kanal. Men deras namn har nämnts i ett flertal offentliga inlägg. Facebook har nämligen en funktion som gör att man kan se inlägg som nämnt ett visst företag. Om man ser på de inlägg som finns så är det nästan enbart positiva. Människor som är så nöjda med rörmokaren från Haninge att de nämnt företaget vid namn och lyft upp de positiva egenskaperna de varit nöjda med. Hade företaget haft en Facebookprofil hade det blivit än mer attraktivt och kontaktbart. Goda referenser är guld värt – men man måste även möta upp med kontaktuppgifter och en kanal som gör att nya kunder väljer att kontakta företaget

Rörmokare 3 – Den tredje rörmokaren är minst sagt ”osynlig” på Facebook. Vid en sökning på dess företagsnamn ges svaret av Facebook att ”Vi förstod inte sökningen. Prova att skriva den på ett annat sätt”. Vill någon person se referenser och vad andra tycker om en rörmokare innan man väljer att anlita dem kommer knappast detta företag att anlitas. Det är helt enkelt omöjligt att få fram information om företaget via Facebook.

Billig och effektiv marknadsföring

Att sätta upp en företagssida på Facebook tar inte mer än 20 minuter. Att sedan uppdatera sidan en gång i månaden, eller ett par gånger i månaden, innebär inte någon större insats. Tidsmässigt är det alltså en stor fördel i förhållande till den vinst man kan göra. De som inte har tiden eller kunskapen kan köpa in tjänsten via företag om arbetar med att uppdatera och driva företags Facebookprofiler.

I detta exempel är det rörmokare i Haningen som granskats och liknande resultat skulle kunna visas inom flera yrken. Detta gör även att de företag som väljer att satsa på denna kanal snabbt kommer ta marknadsandelar och skapa fördel mot konkurrenterna. Ingen av de tre rörmokarna hade nämligen en uppdaterad Facebookprofil – så konkurrensen om att synas digitalt via den kanalen är knappast stor.

21 Nov 2017