Respektera önskemål vid val av gravsten

Att fundera över sin egen död är det många som drar sig för att göra. Samtidigt kan det vara viktigt för att vara säker på att du får det så som du önskar när du lämnar jordelivet. För somliga är det till exempel mycket viktigt att få en jordbegravning istället för en kremering. Det kan kännas viktigt att få begravas på en viss plats och att gravplatsen utformas så som man själv föreställer sig detta.

Bäst av allt är det att kontakta en begravningsbyrå redan när man är lite yngre för att skapa ett så kallat “vitt arkiv” där man anger hur man önskar att allt tas om hand när man avlider. Här kan du ange allt ifrån vilken musik du önskar ska spelas under ceremonin till vilken gravsten du redan har valt ut hos en leverantör av gravstenar i Stockholm.

Att göra detta redan när man är yngre kan vara bra för att säkerställa att man får sin vilja igenom, oavsett om man senare drabbas av exempelvis demenssjukdom eller kanske en stroke som gör att man inte längre kan framföra sina önskemål till familjen.

Ta kontakt med en begravningsbyrå snarast möjligt för att göra detta och berätta för familjen att du har upprättat ett personligt arkiv med dina önskemål. Vill du göra det ännu enklare för familjen sätter du av pengar på ett konto som innehåller tillräckligt för att täcka kostnaderna för begravningen. Detta kan också anges i ditt arkiv och gör det lättare för de efterlevande. De vet exakt vad du vill, allt är betalt och de kan koncentrera sig på sorgearbetet istället för att belastas med praktiska göromål.

Respektera den dödes önskemål

Även om du som efterlevande har andra önskemål än den som har avlidit bör du respektera vad personen har sagt när han eller hon var i livet. Bara för att du tycker att en viss sorts kista eller gravsten är snygg behöver det inte betyda att personen själv skulle vara nöjd med det valet.

Om personen har uttryckt ett visst önskemål bör du som efterlevande respektera detta då det uppenbarligen var viktigt nog för personen att tala om detta när han eller hon var vid liv. Tala med släktingar som börjar bli äldre för att få reda på vad det är som de önskar vid livets slut och gör ditt bästa för att uppfylla de önskemål de har, även önskemål om sådant som de vill göra och uppleva innan de dör. Det kommer att bli fina minnen som du har kvar till senare när de inte längre finns hos dig.

28 Sep 2017