Problem vid skilsmässa?

Det är tyvärr inte ovanligt att en skilsmässa blir en period av konflikter. Det ligger också lite i sakens natur; det är få förunnat att kunna skiljas åt som goda vänner. För den sakens skull så kan man dock fortfarande respektera varandra och försöka minnas vad det var som gjorde att man en gång valde att säga ja inför prästen. 

Men, det finns alltså vissa situationer som kan komma att skapa ganska stor friktion vid en skilsmässa. Den första – och vanligaste – gäller det rent ekonomiska och hur man ska sköta sin bodelning: vem ska bo kvar i huset, hur mycket ska denne köpa ut den andre för, vem äger bilen, vem äger vad och vilket värde har allting? Kort sagt: man har svårt att dela upp de gemensamma ägodelar som finns. 

Då den ena vill ha gemensam vårdnad

Den andra stora konflikten som kan uppkomma i samband med en skilsmässa är, enligt oss, värre. Detta då det handlar om vårdnaden om barnen och där den ene föräldern vill ha ensam vårdnad snarare än den gemensamma som alltid fortlöper i samband med en skilsmässa. Skälen kan vara många och ytterst varierande, men den som drabbas hårdast är ofta den som det hela handlar om: barnet. 

“En vårdnadstvist är tyvärr ett vanligt ärende i familjerättsmål. Det handlar om en period som kan liknas vid en känslomässig berg-och-dal-bana och om man anlitar ett juridisk ombud inom familjerätt så får man dels oddsen på sin sida – men även ett känslomässigt stöd“ 

Att inleda en vårdnadstvist tär på psyket hos föräldrarna, men för barnen kan en sådan faktiskt ge själsliga ärr som sitter kvar resten av livet. Det är därför viktigt att ta den hjälp som finns för att försöka lösa tvisten så fort – och så smidigt – som möjligt. För barnen så finns det samtalsgrupper där man – tillsammans med kuratorer eller psykologer – får tala med barn i liknande situationer. För föräldrarna så finns det samarbetssamtal som varje kommun i Sverige måste erbjuda – ett samarbetssamtal där man, tillsammans med respektive ombud samt utbildad personal tillhandahållen av kommunen, får diskutera fram en lösning. Läs här för mer information: familjerätten.nu.

Anledningar till att du ska anlita en familjerättsjurist

Oavsett vilken konflikt det handlar om i samband med en skilsmässa så finns det två gemensamma nämnare: det handlar om områden som rör familjerätt och man bör anlita ett ombud som specialiserat sig på familjerätt i allmänhet och på det specifika området i synnerhet. Familjerätt är brett och rymmer allt från vårdnadstvist, bodelning, arvstvister – i stort sett allt som handlar om konflikter inom relationer. Därför bör det ombud man anlitar också vara en specialist på det som konflikten i fråga handlar om. Här kommer några skäl till varför du bör anlita ett juridisk ombud som specialiserat sig på områden inom familjerätt: 

  • Du får experthjälp

Termer inom juridiken kan vara en ren djungel att bena ut. Det är lätt att bli bortgjord då man, helt enkelt, inte förstår vad man har rätt till. En expert inom familjerätt ger bättre odds.

  • Kostnaden

Delar av kostnaden täcks av din hemförsäkring och genom ditt rättsskydd.

  • Du får ett stöd

Som vi sa, det handlar om en påfrestande process – i synnerhet om det handlar om en vårdnadstvist – och ett ombud kan, utöver sin yrkeskunskap, fungera som det stöd man behöver för att klara av hela resan. En axel att luta sig – och gråta ut – mot. 

6 Feb 2018