Privat hemstädning kan skapa problem

Hemstädning kan beställas av städföretag – eller av privatpersoner. Är man bara införstådd med vad som gäller kring skatten kan man mycket väl anlita en privatperson för jobbet. Men att anlita sin vän kanske inte är det allra bästa alternativet. 

Detta skulle kunna hända

En person bor i Nacka och har flera vänner som är arbetslösa. Hon har själv fullt upp i livet och skulle gärna betala någon för att genomföra hemstädning en gång i veckan. Enklare städning som de flesta som bott själv utfört så många gånger att man behärskar att genomföra även hos andra. 

Hon tar kontakt med en vän och kommer överens om att vännen ska städa hemmet en gång i veckan. De kommer även överens om priset och arbetsmoment som ska utföras. Eftersom de är vänner så skrivs inget avtal utan man pratar bara ihop sig kring vad man förväntar sig av varandra. 

När hemstädning utförts ett par månader råkar personen ha sönder en TV. Dessutom kommer frågor upp kring skatten. 

  1. Vem betalar skatten?

Eftersom kostnaden för den hemstädning som utförts inte uppgick till mer än 9.999 kr finns det två alternativ. Som kund behöver man egentligen enbart lämna in kontrolluppgifter och därmed förvänta sig att utföraren lyfter upp summan på kommande deklaration. Andra alternativet är att man som köpare betalar alla avgifter och att man därmed agerar arbetsgivare under en period. Detta var inte något som parterna hade pratat om.

  1. Försäkringen...

Om du är hos en vän och råkar ha sönder något gäller din hemförsäkring förutsatt att du har allrisk/drulleförsäkring. Men om du arbetar är det inte alls säkert att hemförsäkringen täcker skador. Det finns alltså en risk att skadan på TV:n inte täcks av den egna försäkringen. Detta eftersom arbete utfördes. 

  1. Tvist mot sin kompis?

Vad händer om det uppstår en tvist kring den hemstädning som utförts. De hade kanske kommit överens om ett pris muntligt men när betalning ska ske hade de helt olika åsikter om vad som egentligen var sagt – eller vem som skulle betala skatten. I längden kan det uppstå en konflikt som till och med dras till domstol. Även om det inte behöver gå så långt så kan en vänskap splittras på grund av en enkel hemstädning. (Exemplet ska enbart ses som illustrativt. Att det utspelar sig i Nacka samt att det är en TV som skadats är egentligen irrelevant. Poängen är att man bör fundera ett varv extra innan man anlitar sina vänner för arbeten. Det kan skapa onödiga konflikter och vänskap som bryts.)

Läs mer här om du önskar hemstädning i Nacka.

2 Sep 2018