Plegel eller tegel? För- och nackdelar med materialen

Plegel har på senare år blivit ett allt vanligare begrepp. Om du inte är bekant med det ännu så kan det lätt förklaras som plåttak i tegeloptik. Till skillnad från de plåttak som gärna läggs på industrilokaler och förr även på bostäder och ekonomibyggnader ute på landet så har dessa plåttak en optik som påminner om ett traditionellt tegeltak. Materialet har blivit populärt just av den anledningen.

För- och nackdelar med plegel

De stora fördelarna med plegel är att det är lätt att lägga, relativt billigt, slitstarkt och ger ett tryggt skydd mot väta – något som ett tegeltak kan ha problem med. Ett flertal företag på marknaden erbjuder långa garantier för denna typ av tak.

Men finns det även nackdelar? Då materialet är tunt och då det består av metall så kan det behövas extra isolering under takskiktet för att det inte ska bli för varmt i huset på sommaren och för att värme inte ska försvinna ut för snabbt på vintern.

Vid en rejäl storm eller orkan finns det också risk för att en kraftig by kan få tag i ett av metallsjoken och dra med sig i princip hela taket på en gång om man har otur. Där är tegel i regel något säkrare då pannorna inte sitter ihop.

För- och nackdelar med tegel

Låt oss ta en titt även på traditionellt tegel. Tegelpannor består av bränd lera och är ett takmaterial som har använts i hundratals, om inte tusentals år. Det är enkelt att framställa, även om det förstås går åt en hel del bränsle till att driva brännugnarna. Det är lätt att lägga det även på egen hand, men kräver förstås ett gott underarbete.

Många som har äldre hus tycker att tegel är det enda som ser rätt ut. Många hus är utformade för att ha just denna taktyp. På nyare hus måste man tänka på att dimensionera takstommen rätt då tegel är tungt.

Tegel isolerar relativt bra, men kan vara känsligt mot väta – särskilt om det blåser kraftigt och regnar samtidigt. Där kan det krypa in fukt sidledes som kan ge upphov till problem.

Det problem som vi nämnde med plegel gällande vind slipper du i större grad om du väljer tegel. Skulle någon eller några tegelpannor blåsa av går de lätt att sätta tillbaka igen. Samma sak om någon tegelpanna skulle skadas. Det är bara att klättra upp på taket och ersätta den trasiga biten istället för att behöva ta bort ett helt sjok.

Tegeltak är idag relativt dyra, men det går ofta att hitta tegel på andrahandsmarknaden som är i mycket gott skick och kan hjälpa dig att spara pengar vid ett takbyte.

Vilket material som passar bäst hos dig måste alltså bli en avvägning mellan husets stil (inklusive takstommens tålighet), din plånbok och vilka egenskaper du värderar högst. Hör av dig till en takläggare så kommer de ut och tar en titt och kan ge dig råd om vad som fungerar bra på just ditt hus.

7 Sep 2017