Om pappan till ditt barn kommer från annat land

Har du skilt dig från barnets pappa? Kommer han från ett annat land? Detta skrivs inte för att det skulle vara mer fel att barnets pappa kommer från ett annat land, utan mer därför att det råder en anna situation om man har skilt sig från någon som kommer från ett annat land och som hotar med att ta med barnet till det andra landet och som inte tar hänsyn till att det skulle kunna vara traumatiskt för ett barn att föras till ett annat land, långt bort från det som är vant för barnet. 

Traumatiskt skiljas från allt barnet är vant vid

Skulle det vara fallet är det mycket viktigt att ta kontakt med en familjerättsadvokat som kan ta strid för att skydda barnet så att inte en sådan sak sker, om man inte är överens med barnets pappa. Det finns fall när barn har tagits till barnets pappas ursprungsland och har skilts från mamman och befunnit sig avgränsade från sin mamma. För barnet är det aldrig bra att skiljas från den andra föräldern, om det inte är så att den som barnet skiljs från har utövat våld eller övergrepp mot barnet. I så fall är det ju bra, men det är ju inte fallet alla gånger och en sådan sak måste utredas mycket noggrant innan man kan konstatera en sådan sak.

Det är inte lätta saker 

Dessa frågor är inte lätta att reda ut. Det som komlicerar det hela är att många socialtjänster i våra kommuner i vårt avlånga land, inte fungera som de skulle behöva. Många socialtjänster gör jättekonstiga saker, utreder jättemärkliga saker, eller är handlingsförlamade i vissa fall när det finns stora behov av handlingskraft för att skydda barn. Till och med polisen kan göra underliga saker och verkar inte vilja agera för att skydda barn, även när de skulle kunna det. Därför är det viktigaste som man kan göra, det är att ta kontakt med en duktig jurist som är specialiserad på familjerätt. Och särskilt då någon som har stor erfarenhet just av fall där den ena parten har tagit barnet utomlands. Då behöver man få hjälp av en jurist som vet och känner till hur de kan lösa situationerna när man behöver samarbeta med andra länders familjerätter. Särskilt viktigt blir det och ställs på sin spets om föräldern utövar våld på barnet eller förgriper sig på det. Då är det bara juristen som kan arbeta för att skydda barnet. Läs mer om detta på: https://www.familjerättstockholm.com.

4 Sep 2019