När orden tryter i argumentationen

Har du känt det någon gång? Att du håller på att koka över – av ilska, glädje, överraskning, entusiasm, det är mest känslor åt alla håll och du bara måste argumentera för din sak, men hittar inte orden? Då finns det hjälp för just dig. Vi skulle alla behöva lära oss mer av god argumentationsteknik och fler ord som kan drämma till ens verbala kombattant så att hen (hon eller han) bara tystnar och håller med dig. Önskar du inte dig att du hade orden till hands, just när du behöver dem som bäst?

Man kan faktiskt blir en bättre debattör

Det går att bli bättre på att argumentera. Man kan lära upp den förmågan. Och tro mig, vi kvinnor behöver dem verkligen. Vi behöver mer än andra kunna stå på oss, inte ge efter för människor som försöker prata omkull en.

Det kan vara i säljmöte, som du har med sin kund. Då kankse personen pratar omkull dig och efteråt inser du att du lät dig övertalas och hade du haft lite träning på det där, så hade du säkert lyckats med att få henne, eller honom att inse varför hen skulle köpa det som ni diskuterade.

Det kan vara tillsammans med barnen som man behöver kunna förklara (tålmodigt) varför de ska göra som du säger och inte som de själva tycker.

Det kan vara i lönesamtalet med din chef om varför du ska ha en högre lön. Alla kan vi behöva vässa de där argumenten och träna oss på att motivera bättre, argumentera så att det du vill ha sagt kommer fram och att det blir tydligt varför just din ståndpunkt är den rätta.

Så blir du bättre på argumentation och retorik

Varför inte gå en retorikkurs? Man kan faktiskt det. Se det som en investering för dig själv och för ditt liv. Att lära sig argumentation handlar inte bara om att den andra ska lyssna på dig – givetvis är det ju det som det handlar om – men för att du ska bli bra på att argumentera, är det lika viktigt att du lyssnar på vad den andra säger och vända det som den säger till din fördel. Det handlar inte om manipulation, men om retorik. Att kunna formulera sig så att andra lyssnar på dig. Och det är mycekt värt, både inför säljmötet, med dina egna barn och inför lönesamtalet med chefen.

6 Dec 2018