Modern återvinning av deponi i Stockholm

Överblivna jordmassor kan få nya användningsområden om de tas till förädling hos företag som arbetar med deponi i Stockholm. Där kan du dessutom köpa ny jord.

Jord kan bli förorenad och olämplig att använda om den exempelvis legat på ett industriområde. För att kunna använda området behöver man därför forsla bort jorden för att rena och förädla den. Detta görs oftast av företag som arbetar med deponi och har stora anläggningar till sitt förfogande.

Det finns olika sätt att förädla förorenad jord och göra den användbar igen. Upphettning är en metod som kan ta bort lättare föroreningar som oljor, lösningsmedel, impregneringsmedel eller kvicksilver. Har man använt en kraftfull förbränningsugn behöver jorden blandas upp med nytt organiskt material. Man kan också tvätta jorden, eller kompostera och låta den biologiska nedbrytningsprocessen arbeta.

Du kan både lämna och köpa jord hos en deponi

När en transport med förorenad jord kommer in till en anläggning som arbetar med deponi börjar förädlingsprocessen. De jordiga massorna befrias från föroreningar. För att skapa god kvalitetsjord blandar man exempelvis i tvättad sand och grönkompost. Hur jorden blandas beror på vilket nytt användningsområde den ska ha.

Företag som arbetar med återvinning av jord i Stockholm tar fram anpassad jord till bland annat golfbanor, fotbollsplaner och parker. Man säljer bara till företag men som privatperson eller bostadsrättsförening kan du kontakta ett åkeri för att få tillgång till återvunnen jord. Att använda återvunnen jord är bra ur miljösynpunkt men har också fördelar för den som har behov av större mängder.

9 Jun 2023