Minskat antal bostadsinbrott

På 1970-talet och innan dess, när det var relativt ovanligt med inbrott i den egna bostaden, åtminstone i små städer och ute på landsbygden, kunde man sätta hemnyckeln hängande på en spik i uthuset, vedboden eller under någon blomkruka. Vissa lade till och med hemnyckeln under mattan på trappan, så att vem som helst kunde ta nyckeln och gå in. På den tiden var inbrotten så pass ovanliga att ingen tänkte på att tjuvar skulle kunna leta rätt på nyckeln. Kanske man heller inte hade några värdefulla saker hemma heller, att någon hälare skulle har möjigheten sälja vidare sakerna till mindre nogräknade människor. Det fanns ju inga värdefulla datorer, mobiler eller liknande som ju finns i alla hem nu för tiden. Det mest värdefulla många hade var en guldklocka på väggen, eller en TV som var jättetung att bära.

Bostadsinbrotten har minskat

Numera är det så gott som otänkbart att sätta den egna hemnyckeln under mattan på trappan, i vedboden eller lidret. Det är ju inte meningen att andra än de boende ska kunna komma in i bostaden. Det har blivit annorlunda i Sverige, på dessa sätt. Numera finns stod inbrotten och stölderna för 1,2 procent av alla hushåll i hela Sverige, visar Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) egna statistik, 2016. Under 2018 anmäldes 17.000 bostadsinbrott, en minskning på hela 24 procent jämfört med året innan. Vad orsakerna ligger bakom att antalet bostadsinbrott har minskat, och har så gjort under de senaste tio års perioden (2009-2018) med 17 procent, ställer inte BRP fast. Detta är en direkt motsatt bild än som Sverigedemokraterna påstår, att brotten ökar i Sverige. Tvärtom, visar statistiken att bostadsinbrotten har minskat rejält under de senaste 10 åren.

Kan det vara bättre lås numera?

Vill man inte dra paralleller till ökad invandring och därmed ökad brottslighet, kan man förklara minskningen med att vi kanske har bättre lås på våra bostäder, villor och lägenheter. Det kan vara en förklaring, kanske tekniken äntligen har hunnit ikapp inbrottstjuvarna? Vem vet, kaske någon borde ta reda på orsakerna. Det som är säkert är att tekniken har förbättrats avsiktligt, om man frågar låssmederna i detta avlånga land. Numera finns det lås på dörrarna som är så gott som omöjliga att forcera med våld. Vissa säkerhetsdörrar har sådant stål, att det skulle ta flera timmar med en svets för att kunna ta sig in, och vilken inbrottstjuv har lust att stå med en svets för att ta sig in, och kanske bli tagen på bar gärning mitt under svetsarbetet? Läs mer om hur du kan säkra din bostad på: https://www.låssmedbromma.nu.

29 Aug 2019