Massagolv – miljövänligt?

Massagolv är mångsidigt. Dess egenskaper kan i hög grad anpassas för de önskemål och krav som uppdragsgivaren har. Beroende på vilka komponenter man använder sig av, kan det dessutom vara riktigt prisvärt. Det kan användas till en tung industrilokal i Stockholm, eller en offentlig lokal ute på landsbygden, till exempel.

Men är det miljövänligt? Vid golvläggningen ställs höga krav på säkerhet, då en del komponenter kan vara skadliga för hälsan. Vid första anblicken tycks detta inte verka som något vidare miljövänligt golv – men det finns faktiskt fördelar med det.

Massagolv är känt för att vara slitstarkt och beständigt. Det här är två egenskaper som är bra när man talar om miljö. Ett slitstarkt och beständigt golv har en lång livslängd (även om det tjänar som ett industrigolv i Stockholm till exempel), vilket gör att det knappast behöver bytas med särskilt med jämna mellanrum.

Inga stora krav på underhåll

Den höga slitstyrkan och beständigheten innebär också att kraven på underhåll och reparationer är få. Visst kan det belasta klimatet vid tillverkningen av det som massagolvet består av, men när det väl ligger – så ligger det. Jämför med till exempel trägolv, som behöver slipningar, behandlingar, reparationer och tätare byten. Nu kan de två golvtyperna visserligen inte jämföras, då trägolv knappast är lämpligt som golv i en tung industri i Stockholm, till exempel. Det är också ett naturligt material som är nedbrytbart och som tillverkas av förnybara resurser.

För massagolv är inte biomassagolvlogiskt nedbrytbara, som trägolv är. Inte heller kan de smältas ned eller formas om till andra material när de väl byts ut. Det här är två egenskaper som knappast är bra ur en miljösynpunkt.

Det finns förvisso ett användningsområde när golvet rivs ut – och det är som fyllnadsmassa eller fyllnadsmaterial inom industrin. Men det här användningsområdet är kanske inte det största.

Trots nackdelarna som nämns ovan, är det många som anser att massagolv är ett bra val ur miljösynpunkt. När det ställs höga krav på flexibilitet, slitstyrka och beständighet är naturliga material sällan ett lika aktuellt alternativ. Inte heller påverkar massagolven miljön när golvet väl har lagts. Värt att nämna är också att golvtypen är betydligt mer lättstädat än andra, tack vare den fogfria ytan. Det här gör att lika mycket kemikalier inte behöver användas, vilket kan ha en positiv effekt på miljön. Om man därtill använder skonsamma medel, så minimeras miljöpåverkan ytterligare.

Olika typer av massagolv

Som nämnt lite högre upp i texten finns det en rad varianter av massagolv på marknaden idag, och varianterna kan skilja sig rätt rejält åt. Det här gör att det är svårt att säga att ”massagolv” är mer eller mindre miljövänligt, eftersom det finns så många typer. Klart är att det finns massor som är betydligt mer miljövänliga än andra.

Den som vill sikta på ett miljövänligt golv kan titta på cementmassa. Det når upp till många av de mekaniska krav som traditionell härdplast gör, och är avsevärt mer miljövänlig. Det finns flera produkter på marknaden som görs på cementmassa – tala med din golvspecialist för att jämföra dem. Vi rekommenderar stockholmsfogfria.se/.

 

23 May 2019