Maskiner som underlättar vår vardag

Vårt liv är fullt av maskiner som underlättar vår vardag, från städmaskiner och robotdammsugare till autopiloten på ett flygplan. Mänskligheten har alltid strävat efter att göra sina sysslor enklare och lättare att uthärda. Vi lägger ner mycket tid och möda på att anstränga oss mindre. Det handlar om att använda de fysiska lagarna tillsammans med känd teknik och att hela tiden tänka ”vore det inte skönt/praktiskt om...”

Tekniska landvinningar genom historien

De första verktygen eller ”maskinerna” uppfanns tusentals år före antiken och användes i konstruktion och senare sjöfart. De grundläggande principer som upptäcktes då lever kvar i mycket av den moderna tekniken. Bland dem hittar vi till exempel hjulet, skruven, kilen och hävstången. Den första kända konstruktionen med kugghjul härrör från 100 f. Kr och verkar ha varit någon form av automatisk kalender. Andra landvinningar genom århundraderna är exempelvis mekaniseringen av boktryckarkonsten, teleskopet (1600-talet) och det mekaniska uret (1700-tal), men det var med ångmaskinen i början av 1700-talet, och därmed startskottet för industrialiseringen, som maskiner på allvar började kunna ersätta arbetare.

Stormsteg

Sedan industrialiseringen har den tekniska utvecklingen gått fort fram till dagens industrirobotar som blir alltmer avancerade. På fälten har de handdrivna och sedermera hästdrivna plogarna ersatts av traktorer som både plogar, sår och skördar hundra gånger mer effektivt. Moderna traktorer kan även vara helt förarlösa och sköta arbetet utan att en enda människa är inblandad. I våra hem har en del av oss en robotdammsugare som scannar av våra rum och gör rent med allt större precision. Våra gräsmattor sköts av robotgräsklippare som outtröttligt gnor på och trimmar utan att behöva mer en någon laddningspaus per dygn. Stora fabrikslokaler och butiksmiljöer som förr kunde ta en hel natt att städa för ett tiotal städare underhålls nu av automatiska städmaskiner som har lokalmiljön inprogrammerad och rengör på ett både effektivare och mer miljövänligt sätt.

Framtiden – bättre eller sämre?

Forskarna är övertygade om att självstyrande maskiner, så kallade autonoma system, kommer att bli allt vanligare i framtiden och att de kommer att förändra vår industri och våra samhällen i grunden. Artificiell intelligens och självkörande bilar är redan verklighet och robotar och datorer kommer att kunna ta över hela produktionskedjan från ritbord till färdig produkt. Att applicera teknik på våra egna kroppar och sinnen för att göra oss starkare, snabbare och smartare kanske låter som science fiction, men är något som forskare på allvar tror kommer att bli verklighet. Och får de mest dystopiska experterna rätt kommer den så kallade singulariteten, dvs när maskinerna blir medvetna om sig själva, att leda till att vår teknik, som vi uppfunnit till vår hjälp, ironiskt nog bestämmer sig för att vi är överflödiga.

6 Nov 2017