Linjemålning - vägmarkeringar på asfalt

När vi är ute och kör är vi beroende inte bara av våra körkunskaper och våra fordon, utan även av de vägmarkeringar som berättar hur och var vi får köra. Vägmarkeringar med skyltar och linjer är en förutsättning för ett fungerande trafiknät och måste underhållas för att vi ska kunna undvika olyckor. Faktum är att många olyckor sker på grund av bristande respekt för vägmarkeringar och påbud.

Det som de flesta kanske tänker på när man säger vägmarkeringar är trafikskyltar. Vi är vana att låta blicken löpa utmed vägkanten när vi kör och hålla koll på hastighetsbegränsning och när byte ska ske från enfiligt till tvåfiligt, exempelvis. Andra exempel på vägskyltar som är extra viktiga att respektera är stoppskyltar och huvudledsskylt.

Linjerna leder oss rätt

Det vi kanske inte tänker på i första hand är den andra typen av vägmarkeringar, linjemålningen. Den är dock lika viktig och vi ägnar också omedvetet en hel del tid åt att följa linjerna i vägbanan. Väglinjerna berättar för oss hur vi ska köra och hur vi ska förhålla oss till exempelvis mötande trafik. Ska vi svänga av från motorvägen är vi beroende av de streckade linjer och pilar som ledsagar oss rätt. När man pratar om vägmarkeringar på asfalt brukar man skilja mellan längsgående och tvärgående markeringar.

Längsgående linjer

De längsgående linjerna följer med trafiken och leder den rätt. Den vanligaste längsgående linjen är mittlinjen, som delar upp vägen i två eller flera filer. Mittlinjen är vanligtvis streckad, och i de fall den är heldragen betyder det att det är förbjudet att köra om. Om en mittlinje plötsligt blir gul är det den linjen man ska följa. Gul färg betyder nämligen i alla sammanhang att trafiken tillfälligtvis läggs om, och gul färg har prioritet över den vita.

Andra exempel på längsgående linjer är linjerna längs vägrenen, som ibland är perforerade för att hindra att en förare som somnat ska köra av vägen. När däcken hamnar på den perforerade linjen skakar den och väcker förhoppningsvis föraren genast.

Tvärgående linjer

En stopplinje innan man kör ut på en större väg är ett vanligt exempel på en tvärgående linje. Andra typer av tvärgående linjer är övergångsställen, väjningslinjer och linjer för andra trafikslag, såsom spårvagns- eller  cykelöverfart.

Vem målar väglinjerna?

Det är vanligtvis ett företag specialiserat på linjemålning som utför målningen. För att kunna erbjuda linjemålning krävs en stor kunskap om trafiksäkerhet, samt rätt utrustning, material och maskiner. Det krävs vanligen olika typer av färg för de olika markeringarna, exempelvis krävs vanligen tjockare färg vid övergångsställen och pilar. I så stor utsträckning som möjligt försöker man använda sig av färg som inte är farlig för miljön, men på en hårt trafikerad väg kan färger med större motståndskraft behöva användas.

Rätt skyddsutrustning behövs, framför allt munskydd och ansiktsskydd. Färgen som används är som sagt oftast ofarlig för miljön, men bör ändå inte andas in vid applicering.

Stora och små maskiner

Slutligen krävs maskiner av olika form och storlek. Ska man måla en mittlinje som sträcker sig flera mil är man beroende av en större vägmaskin dedikerad till linjemålning, men ska man till exempel måla ett övergångsställe används vanligen en handhållen maskin anpassad för det ändamålet. En aktör inom linjemålning måste därför ha ett stort utbud av maskiner.

28 Feb 2018