Låt dina anställda få språkutbildning

Om det sker kostsamma missförstånd på grund av att din personal inte är tillräckligt bra på svenska, så lönar det sig att satsa på en gemensam språkutbildning.

Bra kommunikation är ofta A och O för att ett företag ska vara framgångsrikt. Det gäller både internt, mellan de anställda, och externt, gentemot kunder, underleverantörer, myndigheter och andra intressenter. Mycket kommunikation sker dessutom digitalt nuförtiden. Man skriver mejl istället för att ringa. Och det ställer stora krav på att man är duktig på att uttrycka sig korrekt. Annars följer missförstånd och fel som i värsta fall är förödande.

Tyvärr är det dock inte alla som är tillräckligt bra på svenska för att kunna skriva tydliga och klart formulerade meddelanden. Och på vissa företag finns det anställda som har ett annat modersmål. För dem är det ännu svårare. Kanske har de även svårt att uttrycka sig tydligt i tal.

Språkutbildning med privatlärare

Som företagare gäller det att inse när det finns ett behov av att förbättra personalens kunskaper i svenska. Om det idag sker missförstånd lite då och då så är det en varningsklocka. Små missförstånd kanske man kan leva med, men om man slirar med detta så är risken för ett stort och kostsamt missförstånd överhängande.

Tipset är att anlita en privatlärare i svenska. Det behöver inte vara så avancerat och uppstyltat som det kanske låter. Man avsätter helt enkelt lite tid regelbundet. Läraren börjar med att stämma av behovet, och så jobbar man gemensamt på att förbättra de anställdas kunskaper i svenska.

15 Apr 2023