Hur ska en chefsrekrytering gå till?

Nya medarbetare kommer och går. Men förr eller senare kommer företaget behöva en ny chef. Den tidigare kanske går i pension, eller vidare till annat jobb. Då måste processen dra igång.

Rörlighet bland personalen och betydelsen av en chef

På en arbetsplats är det normalt en viss rörlighet bland personalen. Medarbetare kommer och går av olika anledningar. Det kan ibland vara en hög personalomsättning beroende på olika faktorer. Förhoppningsvis finns det en konstant faktor - chefen. Åtminstone under en längre tid. Den som innehar chefspositionen är en nyckelperson och har stor betydelse för företagets verksamhet som helhet. Det blir därför en utmaning att ersätta den nuvarande chefen med rätt person, eftersom det påverkar hela arbetsplatsen, både verksamheten och de anställda. Förväntningarna på efterträdaren är ofta höga, med förhoppningar om förbättringar och förändringar. Det kan ställas höga krav på nästa person som tar över chefsrollen.

Intern eller extern rekrytering - valet av rätt metod

Det finns ingen rätt eller fel metod när det kommer till att hitta rätt person för chefstjänsten. I vissa fall kan det kännas naturligt att leta internt inom företaget. Det kan vara en långvarig medarbetare som har arbetat nära den tidigare chefen och har en djup insikt i verksamheten och de nödvändiga kvalifikationerna. En person som är bekant för de övriga medarbetarna och har god förståelse för företagskulturen kan vara till fördel. Å andra sidan kan det också vara en begränsning. Ledningen kan vara angelägen om att införa nytt blod, nya friska idéer, och nya perspektiv. I sådana fall kan extern rekrytering vara svaret.

Fördelarna med att anlita en rekryteringsfirma

Oavsett vilka förväntningar man har på den nya chefen kan det vara en klok idé att anlita en headhunter i Stockholm. De har erfarenhet och de rätta verktygen för att genomföra processen. Det innebär inte att det inte kan vara en intern kandidat bland de potentiella valen. Genom att samarbeta med en byrå som har ett omfattande nätverk och djup insikt i rekryteringsprocessen kan man hitta kandidater som kanske är oväntade, men ändå är de rätta.

6 Jul 2023