Hur hittar jag rätt fonder?

Om du ska börja fondspara finns det framförallt två frågor som du behöver ställa dig själv; hur länge du kan avvara pengarna (kallas för placeringshorisont) och din åsikt kring att värdet kan komma att gå både upp och ner under tiden du har pengarna i fonden (risk). Beroende på vad du svarar kommer du märka vilken fondtyp som passar dig bäst – utan någon finansiell rådgivning eller annan form av experthjälp.

Risken

Hur ser du på att möjligen få en högre avkastning till en högre risk? De flesta är bekanta med att hög risk betyder högre avkastning och att låg risk betyder lägre avkastning. Beroende på hur man sparar och hur man allmänt hanterar sina pengar kan det ena alternativet vara bättre än det andra.

En del väljer att göra båda två samtidigt. En större summa placeras ofta då i en lågriskfond som ska ligga och växa under en lång tid. En annan summa pengar placeras i en fond med hög risk som kan ge mer pengar på kort sikt. Annars är räntefonder, om det är låg risk, generellt förknippade med fonder där pengarna placeras på kort sikt och vice versa.

När behöver du pengarna?

Ska du pensionsspara? Eller ska du spara inför en semester som ska ske om två – tre år? Din placeringshorisont har en stor påverkan på vilka fonder du bör välja. Sparande under kort sikt bör innehålla en större andel räntor. Vikten av att använda sig av sina sparmål och sin spartid och väga det mot risken understryks här. Det är ett enkelt och effektivt sätt att hitta rätt fondtyp.

Finansiell rådgivning

Om du känner dig osäker på att välja fonder på egen hand kan du anlita någon för finansiell rådgivning. Bra är att ha ett ungefärligt mål som rådgivaren kan hjälp dig med. Kanske vill du gå ner till halvtid eller 75 procent, och låta din avkastning täcka upp för lönebortfallet? Kanske vill du placera pengarna så att du om, säg fem år, kan leva helt på dem? I sådana lägen kan det vara bra att anlita finansiell rådgivning för att göra upp en bra plan. 

Tänk dock på att dessa naturligtvis kostar pengar. Är du väldigt mån om dina resurser kanske det är bättre läsa in dig på egen hand om de olika sätten att investera på. Anlitar du någon för finansiell rådgivning behöver det inte vara begränsat endast till fonder, utan du kan även få råd om att handla med värdepapper på andra vis. 

19 Sep 2017