Hur gör du när du jobbar?

Hur vill du må efter jobbet? Och hur mår du just nu, efter jobbet? Det är två frågor som alla som arbetar bör ställa sig. Är det så att fritiden mellan arbetspassen går åt till att vila upp sig inför nästa arbetsdag, eller arbetsvecka, då arbetar man förmodligen på fel sätt, och man bör göra något åt det, påstår de som arbetar med ergonomi. Själva ordet ergonomi kommer från två ord på grekiska som består av ”ergon” och ”nomos”. Ergon betyder arbete, och nomos betyder lag, arbetslag, helt enkelt eller arbetets lag på svenska. Det är det vi har att utgå från när det kommer till hur vi arbetar med kroppen. Utan kroppen är vi ju ingenting.

Enligt Wikipedia är belastningssjukdomar bland det största arbetsmiljöproblemet i Västvärlden. I Sverige arbetar knappt 1,5 miljoner människor i påfrestande arbetsställningar och en fjärdedel av dem har besvär av det. Enligt arbetsmiljölagen har alla arbetsgivare ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall och på så sätt skapa en god arbetsmiljö. Då man anpassar jobbet efter människan och inte tvärtom. Det sägs att dubbelt så många kvinnor drabbas av värk och ont i kroppen. De flesta har ensidiga arbetsuppgifter.

Lär dig mer om kroppen och belastningar

Ju mer man lär sig, både om hur den egna kroppen fungerar och om vad olika rörelser innebär för den egna kroppen, desto mer kan man som enskild individ påverka hur man själv mår. Kunskap gör att man kan påverka hur man mår och på så sätt undvika förslitningsskador. Just därför finns det team som kan komma ut på de oliak arbetsplatserna och utbildar personal på plats om hur kroppen fungerar och vilka rörelser som kan innebära skador på den.

Det bästa sättet att motverka förslitningar sägs vara att röra kroppen på ett så allsidigt sätt som möjligt. Om hela kroppen får motion så slits inte bara en del av kroppen ut. Dessutom kan starka muskler göra så att inte andra delar av kroppen belastas. En stark rygg, till exempel kan förhindra att du får belastningsskador på ryggkotorna. En självklarhet för de flesta men ändå något som var och en bör tänka igenom.  Så hur gör du när du jobbar? Behöver du mer kunskap om hur din egen kropp fungerar. När man tar in någon som kommer ut till ens arbetsplats, får man någon som ser det man gör med fräscha ögon. Ofta kan man bli blind för hur man själv gör på den egna arbetsplatsen. Då är det bra med expertkunskap om dessa saker och kan visa på alternativ. Läs mer om hur du kan få experter på ergonomi och som ger ergonomitubildning på: https://www.ergonomiutbildning.nu.

17 May 2018