Hur du kan påverka miljön på ditt jobb

En fråga som egentligen rör alla arbetsplatser – oavsett bransch och område – handlar om miljö och hygien. Som företagsledare så har man nämligen ett ansvar i att se till att dessa frågor sköts och tas på största allvar – något som tyvärr i många fall helt ignoreras.

Det kan handla om att de anställda på exempelvis ett kontor i Stockholm ser att det städas för dåligt och att de på grund av den anledningen skaffar sig en negativ bild av hur ledningen sköter företaget. Det är – kortfattat och enkelt förklarat – ganska avgörande för arbetsmoralen att det är rent och fräscht där man arbetar och också ett ganska billigt sätt för en företagsledare att öka produktionen.

I detta ligger också en ganska avgörande detalj som många företag anser sig ha stora problem med – nämligen att antalet sjukdagar är på tok för höga i förhållande till hur snittet i övriga landet ligger. Upptäcker man att så är fallet – ja, då kan detta beror på att man helt enkelt har för dålig hygien på arbetsplatsen.

Dålig hygien leder nämligen till sjukdomar och detta är således en enkel väg och lösning för att komma till bukt med problemet. Säger vi här att ett vanligt kontor i Stockholm har väldigt många och onaturligt mycket sjukdagar bland sina anställda så kan alltså en utökad kontorsstädning vara lösningen. Många företagsledare skulle här kunna tjäna ganska grova pengar – ställer man sjukdagar och kostnaden för dessa mot att betala för extra kontorsstädning är ju snarare en väldig investering än någonting annat.

Tre smarta tips för ökad produktion

Vi säger naturligtvis inte att bättre hygien per se leder till färre sjukdagar – vi menar att det definitivt är värt att testa och gärna då tillsammans med andra alternativ. Ser man till just Stockholm och kontor som är belägna där så är det nämligen generellt så att dessa ofta har ett gemensamt problem och detta då de ofta ligger i äldre byggnader. I en äldre byggnad så handlar det ofta om dålig och undermålig ventilation samt en allt för hög ljudnivå – två detaljer som leder till sämre koncentration och som därigenom ger sämre produktion.

Att som företagsledare till ett sådant kontor i Stockholm dels alltså se över om att utöka kontorsstädning och därefter kolla lösningar inom ventilation och ett mer dämpande tak kan samtliga visa sig vara ett genidrag – både sett till vinst och till hur de anställda trivs. Många tänker här att allt detta kostar och där speciellt ventilation är en fråga som kan skena iväg rent prismässigt. Här har man dock fel; i dagsläget finns det många smarta lösningar inom ventilation som både är effektiva och prisvärda. Att köpa exempelvis två-tre stycken portabla lösningar är i dagsläget vare sig kostsamt eller svårt att installera.

Kan man här se över dessa tre frågor så har man också gett sina anställda den chans och de förutsättningar de behöver för att kunna genomföra ett bättre jobb. Ventilation, mer frekvent kontorsstädning och en installation av exempelvis ett akustiktak kan alla vara exakt det som krävs för en bättre arbetsmiljö.

För att få proffisionell hjälp med kontorsstädning så kan du klicka in på https://www.stockholmkontorsstädning.se.

31 Mar 2023