Headhunting – hur går det till?

Headhunting – låter som om man är ute efter människors huvud; huvudjägare. Det är ju här meningen att man letar efter de slags människor som kan leda hela organisationer, partier och bolag. Idag är det viktigare än någonsin att man hittar någon som vill ställa upp som ledare. Att leda ett företag har nämligen sina sidor. Det är inte bara en solskensresa att vara ledare idag. Tvärtom, så kan det vara en ganska utsatt position. Man blir hela tiden bedömd för sina insatser. Man blir kritiserad, och det är inte alltid lätt.

Detta är de flesta väl medvetna om. Det krävs av en ledare att den personen inte är så känslig för andra människors kritik och bedömningar. Som tur är, så finns det ofta personer som går emot liknande saker och som står ut med att bli bedömd och kritiserad. Det finns människor med tydliga ledaregenskaper. Ofta märker man det när man träffar en sådan person. De har några karaktäristiska egenskaper. Här tar vi upp några av dem.

Engagemang

Ofta har de här personerna som har ledaregenskaper, ett stort engagemang. Det är detta som attraherar människor. Visar en person andra människor på ett engagemang för något så smittar det av sig och omgivningen känner samma engagemang för detta. När någon känner ett engagemang för en sak, vill de flesta andra vara med i det engagemanget. De blir upplivade och känner att "här händer det saker som jag vill vara med om".

Självförtroende

En ledare har ofta det självförtroende som behövs för att andra människor ska känna att de vill vara med på den resan, bolaget, partiet eller företaget. En ledare är ofta det vi kallar för en "alfahanne" eller "alfahona". Här tänker man sig i djurvärlden, bland flockdjur, som hundar, vargar och sådana djur som lever i flockar, behöver en ledare bland flocken. Det är oftast det starkaste djuret som uppvisar sådana egenskaper. Lite åt det hållet letar vi människor också efter när vi vill ha en ledare.

Kommunikation

En ledare måste kunna kommunicera sitt ledarskap, sitt engagemang. Kan de andra inte a till sig av kommnunikationen, blir det inte mycket av ledande för sådana organisationer. Om man här tänker sig ledare i sekter som kan knyta till sig människor som ger allt för en sektledare, så är det oftast en person som kan kommunicera på ett sätt som trollbinder människorna och de följer en sådan ledare. Hur fungerar det när det kommer till ledare för ett bolag och som ska leda det till mer vinster? Här kan du läsa mer.

12 Dec 2019