Här tvättar du bilen i Solna

Att Frösundaleden är en”pulsåder” i Solna är mycket tydligt. För att ta sig i öst/västlig riktning är det enklast att ta sig upp på denna led. I öst finns även påfart och avfart till E4:an vilket gör att många som ska till Solna kommer denna väg med bil. Att många av de biltvättar som finns i Solna därmed ligger i anslutning till denna led är inte oväntat.

De som kommer från E4:an behöver bara åka cirka 200 meter för att komma till två olika biltvättar. Svänger man sedan av Kolonnvägen hittas ytterligare ett alternativ. Nu har dessa visserligen lite olika inriktning så de är inte direkt konkurrenter. En är exempelvis mer inriktad mot rekond medan en annan har mer fokus på bilteknik, reparationer och bilvård.

Genom att fortsätta in på Frösundaleden till området Skytteholm kommer man till nästa kluster av tvättmöjligheter. Här finns exempelvis en bensinstation, vilka ofta har GDS-hallar eller automatiska biltvättar. Den biltvätt som ligger närmast Solna T-banestation ligger även här med bara ca 200 meter till biltvätten. För de som vill lämna in bilen för tvätt och komma tillbaka på eftermiddagen kan detta vara ett bra alternativ.

Några hundra meter före Bällstaviken tar Frösundaleden slut och förgrenar sig till Huvudstaleden och Tritonvägen. De som svänger norrut på Tritonvägen kommer snart fram till ännu en bensinstation. Bara 300 meter mer norrut ligger en större biltvätt.

Åker man istället söderut på Huvudstaleden och inpå Storgatan finns två biltvättar att välja mellan. De som kommer söderifrån på E20 når därmed dessa mycket snabbt genom att svänga av mot Solna efter att de passerat bron över inloppet till Ulvsundasjön. Precis innan man åker in i Solna, på andra sidan bron, finns även både bensinstationer och separata biltvättar.

Boka eller inte?

Det finns alltså ett relativt stort utbud av biltvättar i Solna. Det beror till viss del på att många passerar denna stadsdel oavsett om man åker på E20 eller E4 och ska norrut eller söderut. Stadsdelen är även tätbefolkad vilket skapar en stor lokal efterfrågan.

Beroende på val av biltvätt finns ibland möjlighet att boka tid. Vid automatisk biltvätt (exempelvis vid bensinstationer) är det vanligaste att man får stå i kö på plats. Detta medan bokning av tid oftare sker om bilen lämnas in hos ett företag som genomför tvättning för hand. För att vara säker på att få bilen tvättat en speciell tid bör däremot en biltvätt kontaktas där tid kan bokas. Detta kan ni läsa mer om här!

 

26 Nov 2017