Gummiprodukter – från latex till EPDM

Vad vet du om gummiprodukter och vad som skiljer dem från plastprodukter? Här kommer en liten crash course i ämnet om du känner att du har kunskapsluckor.

Att det finns allsköns produkter av gummi är en självklarhet för den moderna människan. Men visste du att det finns omkring tjugo olika gummisorter, lite beroende på hur man klassificerar? Och vet du vad det är som skiljer gummi från plast?

De första gummiprodukter som kom till användning tillverkades av latex, som är en mjölksaft som kan utvinnas ur en särskild art av träd. Latex kallas också för kautschuk, vilket den äldre generationen säkert känner igen som ett gammalt namn för radergummi. Det går förstås inte att använda mjölksaften direkt, som den kommer från trädet. Först måste den fås att koagulera, genom så kallad vulkanisering. Det är alltså denna förädling som ger materialet de egenskaper som man eftersträvar.

Gummiprodukter har utvecklats mycket

I takt med att man kom på allt fler användningsområden för gummi så började det bli en begränsning att man behövde ta råvaran från en växt. Under andra världskriget experimenterade man därför med att ta fram syntetiska ersättare för naturgummi. Resultatet var styrenbutadiengummi (SBR), en gummityp som används än idag.

Några andra, nyare gummityper är etenpropengummi (EPDM), uretangummi (U), etenvinylacetatgummi (EVA) och nitrilgummi (NBR). Det är gummityper som vårt moderna samhälle inte skulle vara sig likt utan. Och hur var det med skillnaden mellan gummi och plast då? Jo, gummi har färre tvärbindningar. Det är det som gör materialet mjukare.

Du kan läsa mer kring gummiprodukter på denna sida: https://www.rubsol.se/ 

13 May 2023