Få rätt hjälp av Rusta och matcha

Det kan vara svårt att ta sig ut ur arbetslöshet. Ibland behöver man en knuff i rätt riktning. Den knuffen kan man få om man går med i Rusta och matcha.

Det var svårt att inte klanka ned på sig själv, när man år efter år gick arbetslös. Trots en utbildning, så fanns där inget jobb. När vännerna hittade på saker, fick man snällt tacka nej och stanna hemma. På existensminimum fick man verkligen välja vad man skulle göra.

Någonstans kändes det hopplöst, som att det inte fanns en vändning. Det visade sig väldigt fel. Som inskriven på Arbetsförmedlingen fanns det en del fördelar. Inte bara att man fick hjälp med vilka jobb man skulle söka och hur, utan även program som Rusta och matcha.

Vad innebär Rusta och matcha?

Rusta och matcha är ett program för den som är arbetslös. Det kan finnas många anledningar till att man inte är ute i arbetslivet. En av dem kan vara att man fattas kunskap, tappar självförtroende och så vidare. Med Rusta och matcha får man en egen coach som hjälper en genom det.

De tränar på hur man ska svara på en arbetsintervju, på frågor som kan tänkas bli ställda. De hjälper en att kolla över ens CV och vad som kan behöva förändras på det, även vilka jobb som passar en och var man har en chans. Utöver det kan de dessutom vara den som tar kontakt med arbetsgivare vid vissa tillfällen. De hjälper väldigt många människor runt om i Sverige. Rusta och matcha kan du hitta mer om här: https://www.rusta-matcha.nu/ 

30 Jan 2023