Elektriker: Vad gör de och varför är det viktigt att anlita en behörig elektriker?

Elektriker är yrkesmän som arbetar med elektricitet. Men vad gör de egentligen och vad krävs för att få kalla sig elektriker? Läs vidare för att ta reda på mer om elektriker och vad elektricitet är.

Vem får kalla sig elektriker?

För att få kalla sig elektriker krävs en utbildning som ger behörigheten att arbeta med elektricitet. Elektricitet delas in i högspänning och lågspänning, och det finns två olika typer av elektriker som arbetar inom respektive område. De som arbetar med högspänning arbetar främst med ledningar i luften eller i marken, samt de ställningsverk som hör till. De som arbetar med lågspänning å andra sidan arbetar mestadels inomhus eller runt byggnader med exempelvis utebelysning.

Vad gör en elektriker?

Lågspänningselektriker är de vanligaste elektrikerna och anlitas i första hand då något ska installeras eller repareras i en byggnad. Elektriker är en av de viktigaste yrkesgrupperna vid byggnation av hus eftersom de sköter installationen av elen. Innan byggnationen börjar görs en plan över hur elinstallationen ska dras, så det är viktigt att fatta beslut om var och hur många eluttag som behövs i huset för att undvika korrigering i efterhand. Lågspänningselektrikern drar kablar, sätter elkontakter, monterar säkringsskåp och sköter alla slags fast installationer som badrumsskåp med belysning, takspottar, värmepannor med mera.

Bra och farlig el

Elektricitet har gjort samhället mycket bekvämare och lättare. Men felaktigt hanterad elektricitet kan också vara mycket farlig. Felhantering av el kan orsaka stor skada och livsfara. Med jämna mellanrum rapporteras om hus som brinner ner på grund av elfel. Det kan bero på skadedjur som bitit på ledningar, vattenläckor eller gamla ledningar. Vid köp av ett gammalt hus är det därför viktigt att göra en separat besiktning av elen och kontrollera att all el är godkänd av en behörig elektriker. Det är även viktigt att inte röra eluttag eller hantera trasiga sladdar i hemmet. Det finns ett brett sortiment av barnsäkringsprodukter som hjälper till att skydda små barn från elektricitet. En behörig elektriker kan hjälpa till med allt detta för att se till att din familj kan känna sig trygg där hemma.

För mer information kring elektriker, gå till denna sida: https://www.elektrikerhelsingborg.com/ 

4 Jun 2023