Det händer om du blir misstänkt för brott

Om det skulle hända att du blir misstänkt för brott, ska du inte få panik. Att vara misstänkt för något innebär inte att du är kriminell. Polisen kan misstänka någon utan att veta. De försöker pussla ihop det som har hänt, och kan därför i början av en utredning arbeta kanske utifrån vad de tror har hänt, vilket inte behöver ha med sanningen att göra. Är det så att du är misstänkt för något brott som kan leda till fängelse, har du rätt till en offentlig försvarare, eller en advokat (vilket är det samma) som kan försvara dig och ta till vara dina intressen gentemot polisen. Blir du förhörd och delgiven misstanke, det måste polisen tala om för dig, om de tror att du är misstänkt eller inte, kan du välja att samarbeta med polisen och berätta allt du vet så att de får hjälp med att utreda saken. Du kan även välja att inte säga något alls, det vill säga, att inte berätta det du vet. Det har du rätt till. Däremot kan det, att du väljer att inte samarbeta med polisen, få dem att tycka att du fortfarande är misstänkt för brottet, och kan ligga dig i fatet.

Det gör en offentlig försvarare

En offentlig förvarare ska vara lojal mot sin klient. Han eller hon, ska arbeta för att klienten blir frikänd från polisens misstankar. Skulle klienten bli gripen, ska en offentlig försvarare arbeta för att klienten får ta del av polisens bevis som talar för att klienten skulle kunna vara skyldig och hjälpa sin klient att försvara sig mot polisen och senare om det blir rättegång, ska klienten kunna försvara sig mot åklagaren, mot domaren och mot det i rättegången som presenteras som bevis. Vid en rättegång ska den som är offentlig försvarare få möjlighet att försvara sin klient mot allt som talar för att den personen skulle vara skyldig.  Därför ska den som är offentlig försvarare hålla koll på vilka bevis som polisen har och kunna ta fram allt som talar emot det.

Skulle personen som den offentliga försvararen försvarar faktiskt vara skyldig, kan försvararen, eller advokaten, råda sin klient att erkänna skulden. I ett sådant scenario måste en offentlig försvarare arbeta för att klienten får ett så rättvist eller milt straff som möjligt. Det är därför det är viktigt att inte ljuga för sin advokat. Att inte ljuga, innebär inte att man måste tala om allt som man vet. Däremot kan det innebära att du motverkar din advokats möjlighet att försvara dig, om du ljuger för henne eller honom. Läs mer om hur en offentlig försvarare arbetar på: offentligförsvarare.se.

21 Aug 2018