Det finns hjälp att få vid vårdnadstvist

Relationer kan ta slut. Kanske har kärleken försvunnit eller så finns meningsskiljaktigheter av olika slag. Ibland leder separationen till en vårdnadstvist.

Det är inte ovanligt att det efter en tid blir ännu svårare, än innan separationen, att ha ett fungerande samarbete i frågor som rör barnen. Om nya partners kommer in i ekvationen finns det dessutom plötsligt flera vuxna som har åsikter kring vad som är bäst för barnen. Bra att veta är att barn klarar fint att ha separerade föräldrar, så länge de inte bråkar med varandra. Barn klarar även att det är olika regler som gäller hos respektive förälder.

Juridiskt ombud kan hjälpa vid vårdnadstvist

Ibland skapas dock konflikter mellan föräldrar som är svåra att lösa på egen hand och parterna finner sig mitt uppe i en vårdnadstvist. Missbruk, våld och övergrepp kan finnas med i bilden och ytterligare försvåra samarbete. Eller göra det rent av olämpligt att barnen har kontakt med en förälder. Andra gånger handlar det om var för sig välfungerande vuxna, men som ändå har svårt att komma överens med varandra. Ibland tappar föräldrarna fokus från barnens bästa och det händer till och med att barnen tvingas välja sida i föräldrarnas konflikt.

Ofta är det klokt att ta hjälp av någon utomstående innan konflikterna eskalerar. Barnens bästa går först, då barnen påverkas av att föräldrarna drar åt olika håll. Förutom så kallade samarbetssamtal hos kommunens familjerättsenhet kan ett juridiskt ombud vara till stor hjälp. Dels för att få rådgivning, dels som stöd vid en förhandling om frågan går så långt som till förhandling i tingsrätten.

27 Aug 2022