Därför bör du planera för asbestsanering vid renovering i Stockholm

Asbestsanering är viktigt när du ska riva eller renovera äldre hus i Stockholm. Sannolikt finns asbest någonstans i byggnaden, och det är mycket hälsofarligt.

Planerar du att riva eller renovera i ett lite äldre hus? Då är det mycket viktigt att du bokar in en undersökning där en kunnig fackperson letar efter asbest. Det är möjligt att du behöver asbestsanera den del av huset du tänkt riva eller renovera.

Förr om åren var det nämligen inte känt att asbest var så hälsofarligt som vi idag vet att det är. Därför användes det i hög grad i bland annat isolering av byggnader. Asbest är dock mycket cancerogent och kan orsaka stora hälsoproblem hos människor som bara kommit i snabb kontakt med ämnet.

Asbestsanering säkerställer hälsosam arbetsmiljö under renoveringen

Så länge som asbesten är bunden och innesluten är den inte hälsofarlig. Du som bor i ett hus där asbest använts behöver alltså inte oroa dig dagligdags. Men så fort asbesten sprids i luften innebär den en stor risk för hälsan hos de som andas in ämnet.

Du bör självklart ta kontakt med en firma som utför asbestsanering i god tid innan du drar igång ditt projekt med rivning eller renovering av ett äldre hus. Du kan i det närmaste räkna med att asbest finns någonstans i huset, om det byggts tidigare än ett visst byggår. Om du känner dig osäker, ring hellre en expert inom asbestsanering och be om råd än att chansa. Asbestsanering kan du läsa mer om på denna sida: https://www.asbestsaneringstockholm.nu/ 

24 Jan 2023