Därför är OVK besiktning viktigt

En OVK besiktning har tillkommit därför att man upptäckte brister och hälsorisker i fastigheter under 1900-talets slut. Men vad betyder egentligen OVK?

Ett stort problem som mänskligheten har haft genom historien är att få sina bostäder varma och säkra. Så när man under 1900-talet kom fram med material och teknik som gjorde att man kunde få täta hus var det många som jublade. Och det tog lite tid, men vid 1900-talets slut började man upptäcka hälsoproblem i byggnaderna och hos de som vistades där.

Om man har ett hus som är helt tätt innebär det att det uppstår fukt från vattenkällor, matlagning och skillnader mellan varm luft och kall luft. När man inte ventilerar ut detta kommer material börja mögla eller få fuktskador. Och det var precis det som skedde. Först då insåg man att man var tvungen att börja med en åtgärd som kallas OVK besiktning.

Gör OVK besiktning för hälsans skull

Förkortningen OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och är en besiktning som man numera gör på alla typer av större fastigheter. Det är viktigt att man ser till att hus har rätt ventilation så att inte några problem uppstår för vare sig husägaren eller människorna som vistas i huset.

Men vad är det då för hälsoproblem man kan få av en dålig ventilation? De som har bott i hus med stora problem med mögel och fuktskador har uppvisat en mängd olika symptom. Några exempel är huvudvärk, sömnproblem, allergier, astma och utslag. Och tyvärr är det hälsoproblem som kan vara svåra att få bukt med.

25 Jan 2023