Brandskyddsmålning kan rädda liv

Fastighetsägare och företag i Sverige har ett ansvar i att säkerställa säkerhet och trygghet i händelse av olika olyckor. Det tydligaste exemplet på detta gäller bränder och brandskydd. Vad händer om det börjar brinna i företagets lokaler? Hur larmar man, hur evakuerar man och hur ser man till att alla anställda tar sig helskinnade ut från lokalerna - och där man samtidigt också kan rädda så mycket av värde som möjligt?

Arbetet med brandskydd är - och ska vara - en ständigt pågående process där man aldrig får slappna av. Det måste finnas tydliga rutiner bland de anställda - och det måste också finnas rätt verktyg för att minimera riskerna av en eventuell brand. Det senare kan innebära att man agerar preventivt och där fyller en brandskyddsmålning en viktig funktion.

En brandskyddsmålning innebär att man applicerar en speciell typ av färg på ytskikten och att denna färg sedan ger ett perfekt skydd mot både flammor och hetta om det skulle börja brinna. En brandskyddsmålning kan, helt enkelt, vara avgörande mellan liv och död.

Ett skyddande lager av skum

Funktionen är den att vid en brand så löses färgen upp till ett skum - ett skum som sedan skyddar det underliggande materialet från att övertändas och där man, genom detta, också dels kan evakuera alla anställda och dels också kan se att branden exkluderas till ett enda område snarare än att den sprids i hela byggnaden.

Viktigt är att man anlitar ett företag inom brandskyddsmålning och att man inser att det inte är ett arbete som kan utföras av vem som helst. Mängden av färg måste appliceras som frukten av en nogsam beräkning och där exempelvis materialet också spelar en stor roll. Handlar det om trä eller om exempelvis stål? Det kommer att kräva viss hantering och olika behandlingar.

Anlita ett företag inom brandskydd

Det finns exempel på där privatpersonen själva genomfört en brandskyddsmålning och där den ordinarie färgen sedan tagit effekten av den skyddande färg man applicerat. Där har en brand ändå kunnat sprida sig och åsamka stor skada. Baserat på detta så är alltså vikten av professionell hjälp extremt stor.

Ska ert företag säkra upp era lokaler genom en brandskyddsmålning så ska ni också börja i rätt ände: anlita ett företag inom brandskydd och låt den kunniga personalen göra jobbet.

7 Feb 2023